Tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta

24.2.2021

#1555

Tila

Julkaistu
Kokousnumero 2/2021
Kokouspäivä 24.2.2021
Kokouksen alkuaika 17:00
Kokouksen päättymisaika 18:16
Kokouspaikka Kunnanviraston kokoushuone
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Kyllä
Tarkastuspäivä 25.2.2021
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä
Paikka Kihniön kunnan tietoverkko
Aika 25.2.2021 alkaen
Allekirjoittajan nimi Tarmo Oraluoma
Allekirjoittajan titteli Tekninen johtaja
§ 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Merkitään kokoukseen osallistujat.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 14 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Päätösehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa sovitun käytännön mukaisesti ovat Tero Pystykoski ja Markus Koivisto. Pöytäkirja tarkastetaan 25.2.2021 ja pidetään nähtävänä 25.2.2021 alkaen kunnan tietoverkossa.

Asian kokouskäsittely

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Tero Pystykoski ja Sami Leinonen-Jokioja.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 15 Lausuntopyyntö Pirkanmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus: Rakennussuojeluesitys Kihniön kansakouluun liittyen

Lausunto Pirkanmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (PIRELY/1276/2019)

Pirkanmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY) on lähettänyt Kihniön kunnalle kuulemiskirjeen pvm. 20.1.2021 koskien rakennussuojeluesitystä, joka on tehty Kihniön kansakoulusta. Määräaika lausunnon antamiselle on 1.3.2021.

Suojeluesityksessä Kihniön Kansakoulu ry (perustettu 19.3.2019) esittää, että Kihniön kansakoulu tulisi suojella rakennusperintölain nojalla. Yhdistys perustaa esityksensä mm. koulun ikään ja arkkitehtuuriin.

Tekninen lautakunta on jo aiemmin antanut lausunnon 10.4.2019 (liite 1) , johon viittaamme.

Nykyinen asemakaava ei estä rakennuksen purkamista ja asemakaavoituksen käynnistäminen pelkästään suojeluesityksen ratkaisemiseksi ei ole tarkoituksenmukaista. Kihniön kunnan talousarviossa on purkamiselle määräraha varattuna.

Lausuntonaan Kihniön kunta vastustaa suojelupäätöksen tekemistä, eikä kannata asemakaavan muuttamista.

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää antaa em. vastineen ja liitteen 1 mukaisen lausunnon Pirkanmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle.

Asian kokouskäsittely

Tekninen johtaja kirjoittaa liitteen 1 mukaiseen lausuntoon lisälausunnon nykytilanteesta.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi Kunnanhallitus
§ 16 Rakennusvalvontataksan tarkistus

Kihniön kunnassa rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut ovat tulleet voimaan 1.1.2015. Ne on laadittu Suomen kuntaliiton ohjeistuksen mukaisesti.

Lisääntyneen työmäärän ja kustannusten nousun myötä taksat on saatettava ajantasalle.

Liitteenä (2) uusi rakennusvalvontataksa.

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta hyväksyy liitteenä olevan rakennusvalvontaviranomaisen maksutaksan siten, että se tulee voimaan 1.5.2021 alkaen ja samalla kumoaa 30.9.2014 64 § hyväksytyn rakennusvalvontataksan 1.5.2021 alkaen.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi Kunnanvaltuusto
§ 17 Palvelusopimus Kihniön kunnan viheralueiden hoidosta ja puhtaanapidosta sekä muista erikseen sovittavista töistä
Esteelliset Jokioja Tiina

Kihniön kunta on vuosittain tehnyt sopimuksen Kihniön 4H-yhdistys ry:n kanssa kunnan viheralueiden hoidosta. Sopimuksella on saatu viherylläpito hoidettua samalla työllistäen paikallisia nuoria. Sopimus tehdään nyt kahdeksi kaudeksi ja sitä päivitetään tarvittaessa. Sopimuksen mukaisesti sopimuskaudella 26.4.2021–30.9.2022 tehtävien vihertöiden kokonaishinta on 29 700,00 euroa / vuosi (alv 0 %).

Liite (3) Sopimusluonnos

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta hyväksyy liitteenä olevan Kihniön 4H-yhdistys ry:n kanssa tehtävän sopimuksen viheralueiden hoidosta ja kunnossapidosta.

Esteellisyys Tiina Jokioja; Kihniön 4H-yhdistyksen hallituksen jäsen
Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 18 Teknisen johtajan ajankohtaisasiat

- Investoinnit 2021
- Keskustelu vuokrien tasosta
- Tuulivoima-alueen kaavoitus

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta merkitsee asiat tietoonsa saatetuksi.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 19 Muut asiat

- Rakennustarkastajan päätökset 1.1. - 15.2.2021

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta merkitsee asiat tietoonsa saatetuksi ja päättää, ettei se käytä otto-oikeuttaan.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Lataa pdf

Henkilöt

Henkilöt
Ala-Katara Severi Puheenjohtaja
Kujansuu Johanna Pöytäkirjanpitäjä
Leinonen-Jokioja Sami Tarkastajat
Annala Hanna Osallistujat
Jokioja Tiina Osallistujat
Koivisto Juha Osallistujat
Korkiakoski Mika Osallistujat
Leinonen-Jokioja Sami Varajäsenet
Kärkelä Emilia Muu osallistujat
nuorisovaltuuston edustaja
Silvennoinen Erja Muu osallistujat
kunnanhallituksen edustaja