Nuorisovaltuusto

Nuorisovaltuusto 1.2.2021

1.2.2021

#1522

Tila

Julkaistu

Osallistujat
Katri Toivonen pöytäkirjanpitäjä
Lotta Leino osallistuja
Emilia Kärkelä osallistuja
Jarkko Kärki osallistuja
Sanna Koivula osallistuja
Emma Pystykoski osallistuja
Olivia Shemeikka osallistuja
Vili Virtanen osallistuja
Amalia Yli- Kärkelä osallistuja
Jemina Yli-Lankoski osallistuja

Kokousnumero 2/2021
Kokouspäivä 1.2.2021
Kokouksen alkuaika 17:00
Kokouksen päättymisaika 18:17
Kokouspaikka Etäkokous - google meet
§ 6 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Tarkastetaan päätösvaltaisuus. Toimintasäännön mukaan järjestäytymiskokous on päätösvaltainen, kun paikalla on vähintään 1/2 jäsenistä. Kokouskutsu toimitettu whatsappissa 18.1.2021.

Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Merkitään kokoukseen osallistujat.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 7 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Nuorisovaltuusto valitsee toimintasäännön mukaisesti yhden pöytäkirjan tarkastajan. Pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeen tai etäkokouksissa sovitusti jälkeenpäin. Pöytäkirja julkaistaan tietoverkossa tarkastuksen jälkeen.

Päätösehdotus

Valitaan pöytäkirjantarkastajaksi Lotta Leino. Pöytäkirja tarkastetaan ja pidetään nähtävänä kunnan tietoverkossa.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 8 Puheenjohtajiston ja sihteerin valinta

Järjestäytymiskokouksen kutsuu koolle ja siihen valmistelee esityslistan kunnanhallituksen nimeämä nuorisovaltuuston ohjaaja. Nuorisovaltuusto valitsee keskuudestaan valtuustokaudeksi järjestäytymiskokouksessa puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sihteerin. Järjestäytymiskokouksen puheenjohtajana toimii nuorisovaltuuston ohjaaja siihen asti, kunnes uusi nuorisovaltuuston puheenjohtaja on valittu.

Päätösehdotus

Nuorisovaltuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sihteerin.

Asian kokouskäsittely

Nuorisovaltuusto valitsee puheenjohtajaksi Jemina Yli- Lankosken, varapuheenjohtajaksi Amalia Yli-Kärkelä ja sihteeriksi Emilia Kärkelän.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 9 Edustajien ja varaedustajien valitseminen kunnanvaltuustoon ja lautakuntiin

Nuorisovaltuuston toimintasäännön mukaan järjestäytymiskokouksessa valitaan nuorisovaltuuston edustajat lautakuntiin, lukuun ottamatta vaalilautakuntia ja tarkastuslautakuntaa. Nuorisovaltuusto valitsee edustajansa kunnanvaltuustoon. Edustaja osallistuu kokouksiin ja vie niihin nuorisovaltuuston ja kunnan muiden nuorten näkemyksiä sekä pitää huolen, että nuorisovaltuusto saa tietoja valtuuston, lautakunnan ja työryhmien käsittelemistä asioista.

Päätösehdotus

Nuorisovaltuusto valitsee edustajansa kunnanvaltuustoon, tekniseen lautakuntaan, sivistyslautakuntaan sekä Parkano - Kihniö yhteistoiminta-alueen perusturvalautakuntaan sekä heille varaedustajat.

Asian kokouskäsittely

Nuorisovaltuusto valitsee kunnanvaltuustoon edustajaksi Lotta Leino, tekniseen lautakuntaan edustajaksi Emilia Kärkelä , sivistyslautakuntaan edustajaksi Emma Pystykoski ja yhteistoiminta-alueen perusturvalautakuntaan edustajaksi Amalia Yli-Kärkelä. Nuorisovaltuusto valitsee varaedustajaksikseen Olivia Shemeikan ja Vili Virtanen.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi sivistyslautakunta, tekninen lautakunta, yhteistoimita-alueen perusturvalautakunta, kunnanhallitus, kunnanvaltuusto
§ 10 Kihniön edustajan ja varaedustajan valitseminen Pirkanmaan nuorisotyöryhmään

Pirkanmaalla on toimii Nuorten Ääni Pirkanmaalla - hanke. Nuorten Ääni Pirkanmaalla- hankkeen myötä Pirkanmaalle on tarkoitus perustaa maakunnallinen nuorisovaltuusto sekä tukea kunnallisten nuvien toimintaa. Lisäksi hankkeessa on tarkoitus kehittää koko maakunnassa lasten ja nuorten vaikuttamis- ja osallistumiskokonaisuutta niin, että mukaan vaikuttamaan saadaan mahdollisimman moni eri elämäntilanteessa oleva lapsi ja nuori.

Ennen varsinaista maakunnallista nuorisovaltuustoa perustettiin vuodelle 2019 Pirkanmaa2021- Nuorisotyöryhmä. Työryhmä keskustelee uudistuksen eri teemoista asiantuntijoiden kanssa ja tuo nuorten äänen esiin jo maakuntauudistuksen valmistelussa. Nuorisotyöryhmä kootaan Pirkanmaan kuntien nuorisovaltuustojen edustajista sekä seitsemästä avoimesta paikasta.

Yksi esimerkki jo toimivasta yhteistyöstä on Pirkanmaan nuorisofoorumi. Kyseessä on nuvalaisten ja nuvaohjaajien yhteinen (usein lauantaina pidetty) koulutus/verkostopäivä, joita on yleensä ollut 2 kertaa vuodessa, keväällä ja syksyllä.

Edustajan / varaedustajan matkakustannukset korvataan nuorisovaltuuston budjetista toteutuneiden kulujen mukaan.
Päätösehdotus

Nuorisovaltuusto valitsee keskudestaan edustajan ja varaedustajan nuorisotyöryhmään. Edustajalle/varaedustajalle korvataan matkakustannukset kunnan toimintasäännön mukaisesti.

Asian kokouskäsittely

Nuorisovaltuusto valitsee nuorisotyöryhmään edustajakseen Emilia Kärkelän ja varaedustajaksi Amalia Yli-Kärkelä.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi Nuorten Ääni- pirkanmaalla - hanke
§ 11 Toimintasuunnitelma vuodelle 2021

Nuorisovaltuusto laatii vuosittain toiminnalleen tavoitteita ja päämääriä. Tavoitteet toiminnalle kirjataan toimintasuunnitelmaan. Toimintasuunnitelma annetaan tiedoksi kunnanhallitukselle.

Päätösehdotus

Nuorisovaltuusto määrittelee tavoitteet vuodelle 2021 ja laatii niistä toimintasuunnitelman, joka julkaistaan myös pöytäkirjan liitteenä.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi kunnanhallitus
Liitteet
§ 12 Muut asiat

Nuorisovaltuusto saattaa tiedokseen tai käy keskustelua muista esille tulevista asioista

Päätösehdotus

Merkitään tietoon saatetuksi.

Asian kokouskäsittely

Pyhäniemen kehittämishanke ja koululaisten osallistaminen.

Ideointia mahdolliseen kirjaston ystävänpäivätapahtumaan nuorille.

Ajankohtaiset asiat: Yhteistoiminta-alueen päihde ja mielenterveyssuunnitelman laadinta käynnistynyt. Nuorisovaltuustolta kommentoinnit myöhemmin. Oppilashuoltosuunnitelman päivitys käynnissä.

Keskustelua jouluvaloista ja niiden toiminta-ajasta. Heijastinpuun poisvienti.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Lataa pdf

Henkilöt

Henkilöt
Toivonen Katri Pöytäkirjanpitäjä
Kärkelä Emilia Osallistujat
Kärki Jarkko Osallistujat
Pystykoski Emma Osallistujat
Yli-Lankoski Jemina Osallistujat