Nuorisovaltuusto

Nuorisovaltuusto 2.11.2020

2.11.2020

#1447

Tila

Julkaistu
Kokousnumero 5/2020
Kokouspäivä 2.11.2020
Kokouksen alkuaika 17:30
Kokouksen päättymisaika 18:05
Kokouspaikka Kihniön yhtenäiskoulu
Pöytäkirjan tarkastus
Tarkastuspäivä 2.11.2020
§ 25 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous on laillinen ja päätösvaltainen jos puheenjohtajan lisäksi 1/3 osaa jäsenistä on paikalla. Kokouskutsu toimitettu Whats' appissa 19.10.2020.

Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Merkitään kokoukseen osallistujat.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 26 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Pöytäkirjalle valitaan toimintasäännön mukaisesti yksi pöytäkirjan tarkastaja.

Päätösehdotus

Valitaan yksi pöytäkirjan tarkastaja. Tarkastusvuorossa sovitun käytännön mukaisesti on Amalia Yli- Kärkelä. Pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeen ja pidetään nähtävänä 3.11. alkaen kunnan tietoverkossa.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 27 #kehukihniö- kampanjan tulokset ja voittajan valinta

Nuorisovaltuusto avasti instagramissa valokuvakampanjan, jonka tarkoituksena oli aktivoida kuntalaisia kehumaan kotikuntaansa. Kuvat haluttiin koota Kihniö 100- juhlavuoden kunniaksi. Kisaan osallistui lisäämällä kuvaan #kehukihniö. Kuvakilpailu päättyi 1.11.2020 ja Nuva valitsee osallistujista voittajan ja päättää palkinnon.

Päätösehdotus

Valitaan voittajaksi Annika Rajala, jonka julkaisussa nostettiin esiin hyvin monipuolisesti Kihniön hyviä puolia. Voittajalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti. Palkinto on Kihniö 100- tuotteita.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi kilpailun voittaja
§ 28 Nuorisovaltuuston toimintasäännön tarkastaminen ja päivitys

Nuorisovaltuusto tarkastelee ja päivittää toimintasuunnitelmaansa. Edellinen toimintasuunnitelma hyväksytty 2019.

Päätösehdotus

Nuorisovaltuusto hyväksyy liitteen 1. mukaisen toimintasuunnitelman.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi kunnanhallitus
§ 29 Uuden valtuuston valinnan valmistelut

Nuorisovaltuuston toimikausi on yksi vuosi. Nuorisovaltuusto voidaan valita suoraan, mikäli ehdokkaiden määrä ei ylitä toimintasäännössä määriteltyä valtuuston paikkamäärää. Mikäli ehdokkaita on enemmän kuin paikkoja, järjestetään vaali.

Nuorisovaltuusto kampanjoi ehdokkaaksi asettumisesta eri kanavilla ja kartoittaa ennen valinta tavasta päättämistä ehdokkaiden määrän. Nuorisovaltuusto on aiemmin kysellyt lomakkeella ehdokashalukkuutta.

Päätösehdotus

Päätetään, että nuorisovaltuusto kartoittaa vielä nuorten halukkuutta asettua ehdolle nuorisovaltuuston sosiaalisen median, wilman sekä henkilökohtaisten kanavien kautta. Sosiaalisessa mediassa asiaa mainostetaan nuorisovaltuuston ja Kihniön kunnan instagram- ja facebook sivuilla.

Halukkaat jäsenet tulee ilmoittaa nuorisovaltuuston ohjaajalle Katri Toivoselle 1.12.2020 mennessä sähköpostilla, osoitteeseen katri.toivonen@edu.kihnio.fi.

Asian kokouskäsittely

Käytiin läpi valtuuston jäsenten kiinnostusta jatkaa sekä jo ilmoittautuneiden halukkaisen lukumäärä.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 30 Muut asiat

Tässä kohdassa käydään läpi muut esille tulevat asiat esim. maakunnan kuulumiset, ehdotukset tulevaksi toiminnaksi, ideat ym.

Päätösehdotus

Keskustellaan esiin tulevista asioista.

Asian kokouskäsittely

Maakunnallinen logokilpailu ja kaikille avoin maakunnallinen nuorisovaltuuston kokous 7.11.Näitä mainostetaan myös Kihniön nuorisovaltuuston somessa. Nuorten Ääni Pirkanmaalla- hankkeen kyselylinkki.

Joulunavaukseen osallistuminen apua tarjoamalla.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Lataa pdf

Henkilöt

Henkilöt
Toivonen Katri Pöytäkirjanpitäjä
Kärkelä Emilia Osallistujat
Kärki Jarkko Osallistujat
Pystykoski Emma Osallistujat
Pystykoski Emma Osallistujat
Yli-Lankoski Jemina Osallistujat
Yli-Lankoski Miko Osallistujat