Keskusvaalilautakunta

Keskusvaalilautakunta

9.12.2020

#1434

Tila

Julkaistu
Kokousnumero 1/2020
Kokouspäivä 9.12.2020
Kokouksen alkuaika 17:00
Kokouksen päättymisaika 17:25
Kokouspaikka Kunnanviraston kokoushuone
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Kyllä
Tarkastuspäivä 9.12.2020
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä
Paikka Kihniö
Aika 10.12.2020
Allekirjoittajan nimi Päivi Shemeikka
Allekirjoittajan titteli toimistosihteeri
§ 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Merkitään kokoukseen osallistujat.

Päätöksen lisätiedot

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Merkittiin osallistujat.

§ 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Päätösehdotus

Kihniön kunnan hallintosäännön 151 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Keskusvaalilautakunta päättää, että kokouksesta laaditun pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla sitä varten aakkosjärjestyksessä valittua jäsentä keskusvaalilautakunnan kokouksessa. Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Timo Talasoja ja Jarkko Peltomäki. Pöytäkirja tarkastetaan 9.12.2020 ja pidetään nähtävänä kunnan verkkosivuilla 10.12.2020-

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 3 Kristillisdemokraattien valtuustoryhmän varavaltuutettujen täydentäminen

Kristillisdemokraattien valtuutoryhmän muodostaa kolme valtuutettu ja kolme varavaltuutettua. Ensimmäinen varajäsen on muuttanut paikkakunnalta: Kunnanvaltuusto on myöntänyt eron Petteri Pietikäiselle luottamustoimista KV 15.6.2020 § 12. Ryhmän ensimmäiseksi varavaltuutetuksi on kirjattu Silja Oksanen. Valtuustoryhmä on jäänyt varavaltuutettujen osalta vajaaksi.

Uusien varavaltuutettujen määräämisestä säädetään vaalilain 93 §:ssä. Jos varavaltuuettujen määrä valtuuston toimikauden aikana jää vajaaksi, kunnan keskusvaalilautakunnan on valtuuston puheenjohtajan pyynnöstä määrättävä uusia varavaltuutettuja kuntalain 17 §:n mukaisesti.

Kolmanneksi varavaltuutetuksi tulee määrätä kuntavaalin perusteella seuraavaksi suurimman vertausluvun saanut ehdokas.

Kunnanvaltuusto käsittelee pyyntöä 7.12.2020 kokouksessaan.

Päätösehdotus

Kunnanvaltuuston puheenjohtaja on pyytänyt keskusvaalilautakuntaa määräämään uuden varavaltuutetun Kristillisdemokraattien varavaltuutetuksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Kristillisdemokraateille on määrättävä kuntavaaleissa 2017 valitsematta jääneistä ehdokkaista Saija Pystykoski, äänimäärä 9 ja vertausluku 23,857. Uudet varavaltuutetut tulevat sijaantulojärjestyksessä viimeiseksi.

Keskusvaalilautakunta päättää määrätä Kristillisdemokraattien 3. varavaltuutetuksi Saija Pystykosken.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi Valitut, taloustoimisto
§ 4 Kyykystä-ylös yhteislistan varavaltuutetun täydentäminen

Kyykystä-ylös yhteislistan valtuutoryhmällä on ollut yksi valtuutettu ja yksi varavaltuutettu Elena Uusitalo, jolle kunnanvaltuusto on myöntänyt eron luottamustoimesta 11.11.2020 § 22. Valtuustoryhmä on jäänyt varavaltuutettujen osalta vajaaksi. Valtuuston puheenjohtaja on kutsunut varavaltuutetuksi Taina Hollon.

Uusien varavaltuutettujen määräämisestä säädetään vaalilain 93 §:ssä. Jos varavaltuuettujen määrä valtuuston toimikauden aikana jää vajaaksi, kunnan keskusvaalilautakunnan on valtuuston puheenjohtajan pyynnöstä määrättävä uusia varavaltuutettuja kuntalain 17 §:n mukaisesti.

Varavaltuutetuksi tulee määrätä kuntavaalin perusteella seuraavaksi suurimman vertausluvun saanut ehdokas.


Päätösehdotus

Kyykystä-ylös yhteislistalle on määrättävä kuntavaaleissa 2017 valitsematta jääneistä ehdokkaista Taina Hollo, äänimäärä 5 ja vertausluku 22. Uudet varavaltuutetut tulevat sijaantulojärjestyksessä viimeiseksi.

Keskusvaalilautakunta päättää määrätä Kyykystä-ylös yhteislistan varajäseneksi Taina Hollon.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi Valitut, taloustoimisto
§ 5 Keskustapuolueen valtuustoryhmän varavaltuutettujen täydentäminen

Keskusta puolueen valtuutoryhmän muodostaa seitsemän valtuutettu ja seitsemän varavaltuutettua. Kunnanvaltuusto on myöntänyt Sirpa Kortesluomalle eron luottamustoimista 17.6.2019 §18. Korteluoma oli Keskustan 5. varavaltuutttu. Valtuustoryhmä on jäänyt vajaaksi varavaltuutettujen osalta. Valtuusto on niinikään kirjannut, että seitsemänneksi varavaltuutetuksi nousee Anne Teikari vaalituloksen perusteella.

Päätösehdotus

Keskustapuolueelle on määrättävä kuntavaaleissa 2017 valitsematta jääneistä ehdokkaista Anne Teikari, äänimäärä 1 ja vertausluku 23,667. Uudet varavaltuutetut tulevat sijaantulojärjestyksessä viimeiseksi.

Keskusvaalilautakunta päättää määrätä Keskustapuolueen 7. varavaltuutetuksi Anne Teikarin.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi Valitut, taloustoimisto
§ 6 Muut asiat

Aikataulut vuoden 2021 kuntavaaleissa

Vuoden 2021 kuntavaalien vaalipäivä on sunnuntai 18.4.2021 ja muut tärkeät ajankohdat ovat seuraavat:

  • äänioikeusrekisterin tietojen poimintapäivä (missä kunnassa kukin on äänioikeutettu): 26.2.2021
  • ehdokashakemusten jättöpäivä: 9.3.2021
  • ehdokasasettelun vahvistaminen: 18.3.2021
  • ennakkoäänestys kotimaassa: 7. - 13.4.2021
  • ennakkoäänestys ulkomailla: 7. - 10.4.2021
  • vaalipäivä: 18.4.2021
  • tulosten vahvistaminen: 21.4.2021
  • valtuustot aloittavat työnsä 1.6.2021.

Kunnanhallituksen tulee tehdä päätökset yleisistä ennakkoäänestypaikoista ja vaalipäivän äänestyspaikoista siten,että ne voidaan merkitä vaalitietojärjetelmään 29.1.2021 mennessä.

Päätösehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Lataa pdf

Henkilöt

Henkilöt
Yli-Kujala Minna Puheenjohtaja
Peltomäki Jarkko Varapuheenjohtaja
Mäkelä Kristiina Pöytäkirjanpitäjä
Peltomäki Jarkko Tarkastajat
Talasoja Timo Tarkastajat
Alkkiomäki Mervi Osallistujat
Talasoja Timo Osallistujat