Sivistys- ja hyvinvointilautakunta

Sivistyslautakunta

2.12.2020

#1396

Tila

Julkaistu
Kokousnumero 8/2020
Kokouspäivä 2.12.2020
Kokouksen alkuaika 17:30
Kokouksen päättymisaika 18:31
Kokouspaikka Joutsenjärven luomutila
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Kyllä
Tarkastuspäivä 3.12.2020
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä
Paikka Kihniön kunnan tietoverkko
Aika 04.12.2020 alkaen
Allekirjoittajan nimi Elina Kortesmaa
Allekirjoittajan titteli toimistosihteeri
§ 61 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Merkitään kokoukseen osallistujat.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 62 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Päätösehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa ovat Paavo Kohtala ja Kosti Kuusisto. Pöytäkirja tarkastetaan 03.12.2020 ja pidetään nähtävänä 04.12.2020 alkaen kunnan tietoverkossa.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Päätöksen lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Paavo Kohtala ja Kosti Kuusisto.

§ 63 Sivistystoimen 2020 talousarvion käyttösuunnitelman muutos

Kuntien ja koulujen haettavaksi tulee vuoden aikana useita hankkeita, johon talousarviota tehtäessä ei ole voitu varautua.

Kuluvan vuoden joistakin määrärahoista on mahdollisuus siirtää määrärahaa joihinkin näihin hankkeisiin, joten tulisi suorittaa seuraavia käyttösuunnitelman muutoksia.

Varhaiskasvatuksen Rehaa rehdisti hankkeen momentilta siirretään Varhaiskasvatuksen laadun kehittämishankkeeseen tuloja 8.000 euroa ja menoja 12.000 euroa

Peruskoulun momentilta siirretään 25.000 euroa Koulutuksellisen tasa-arvon edistämis - hankkeen menoihin, Esi- ja perusopetuksen tasa-arvon edistämishankkeen menoihin 40.000 euroa ja koronatuki esi- ja perusopetus hankkeen menoihin 15.000 euroa.

Muun kulttuuritoimen momentilta siirretään 2.000 euroa ja Etsivän nuorisotyön momentilta 1.000 euroa Liikuntaleirihankkeen menoihin.

Urheilu- ja nuorisotoimen momentilta siirretään 3.000 euroa Vähävaraisten perheiden lasten ja nuorten liikunta- hankkeen tukemiseen.


Päätösehdotus

Sivistyslautakunta päättää muuttaa talousarvion käyttösuunnitelmaa ja tehdä seuraavat käyttösuunnitelman muutokset.

Varhaiskasvatuksen Rehaa rehdisti hankkeen momentilta siirretään Varhaiskasvatuksen laadun kehittämishankkeeseen tuloja 8.000 euroa ja menoja 12.000 euroa

Peruskoulun momentilta siirretään Koulutuksellisen tasa-arvon edistämishankkeen menoihin 25.000 euroa, Esi- ja perusopetuksen tasa-arvon edistämishankkeen menoihin 40.000 euroa ja Esi- ja perusopetuksen koronatuen hankkeen menoihin 15.000 euroa.

Muun kulttuuritoimen momentilta siirretään 2.000 euroa ja Etsivän nuorisotyön momentilta 1.000 euroa Liikuntaleirihankkeen menoihin.

Urheilu- ja nuorisotoimen momentilta siirretään 3.000 euroa Vähävaraisten perheiden lasten ja nuorten liikunta- hankkeen tukemiseen.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi Taloustoimisto
§ 64 Opetussuunnitelman arviontiluvun (6.luku) muutos

Arvioinnin tasa-arvoisuus valtakunnallisesti on herättänyt huolta sekä opetusalan ammattilaisissa että huoltajissa. Opetushallituksen valmistelemien päättöarvioinnin tarkempien kriteerien tavoitteena on lisätä arvioinnin yhdenvertaisuutta sekä arvosanojen vertailukelpoisuutta. Arvioinnin kansallisia linjauksia on tarkennettu, koska ne koettiin opetussuunnitelman perusteissa liian tulkinnanvaraisiksi. Arvioinnin linjauksia täsmentämällä saadaan koko maahan yhtenäisemmät arvioinnin periaatteet koulujen ja opettajien arviointityön tueksi. perusopetusta koskevat arvioinnin linjaukset on selkiytetty ja arvioinnin toteutukseen liittyvää ohjeistusta on tarkennettu. Opetushallituksen julkaisemassa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2014 uudessa luvussa 6 on täsmennetty arvioinnin eri tehtävien ja osa-alueiden määrittelyä ja niitä koskevia periaatteita sekä tehty tarkennuksia arviointiin liittyviin käsitteisiin. Uusien linjausten mukaan numeroarviointi alkaa kaikissa kouluissa viimeistään vuosiluokalta 4 alkaen. Päättöarvioinnin kriteerit tulevat päätöksentekoon myöhemmin.

Ohessa liitteenä 1 on Kihniön paikallisen opetussuunnitelman luku 6 päivitettynä ja lisättynä paikallisilla linjauksilla sekä liitteenä 2 käyttäytymisen arvioinnin kriteerit

Uudet todistuspohjat ovat nähtävänä kokouksessa.

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta hyväksyy opetussuunnitelman luvun 6 liitteen 1 mukaisesti sekä käyttäytymisen arvioinnin kriteerit liitteen 2 mukaisesti voimaan tulevaksi 1.8.2020 alkaen.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 65 Liikuntatoimen palkittavien valinta vuodelle 2020

Sivistyslautakunta hyväksyi kokouksessaan 21.03.2007 (13 §) Kihniön kunnan liikuntatoimen palkitsemissäännöt. Sääntöjen mukaisesti perusteltuja ehdotuksia palkittavista on pyydetty liikuntaa harrastavilta kihniöläisiltä yleishyödyllisiltä yhdistyksiltä. Valitut palkitaan kunnanvaltuuston kokouksessa 7.12.2020.

Vapaa-aikaohjaaja on käsitellyt tulleet ehdotukset.

Ehdotuksia vuoden 2020 liikuntatoimen palkittavista oli pyydetty keskiviikkoon 18.11.2020 mennessä.

Vuoden urheilija: Jesse Kortesluoma

Jesse Kortesluoma on positiivinen esikuva. Nuoresta saakka liikkunut ja tälläkin hetkellä loistaa salibandykisoissa pitkin Suomea. Pelaa salibandya useissa joukkueissa Parkanon Pontevassa.

Vuoden kuntoilija Miia Mantila

Miia Mantila näkyy katukuvassa usein kävelemässä, yleensä kuntosalille, jossa hän käy säännöllisesti. Hänen harrastuksiinsa kuuluu myös vaeltaminen kansallispuistoissa ympäri Suomen.

Vuoden seuratyöntekijä Kati Yli-Kärkelä

Kati Yli-Kärkelä on aktiivisesti osallistunut Kihniön Urheilijoiden toimintaan. Hänet voi nähdä toimitsijana niin yleisurheilukentällä kuin hiihtokisoissa. Myös lentopalloturnauksissa tarvittaessa myyntipöydän takana kuin myös kirjurina/pisteiden merkkaajana.

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta valitsee vuoden 2020 liikuntatoimen palkittaviksi seuraavat henkilöt: vuoden urheilijaksi Jesse Kortesluoman, vuoden kuntoilijaksi Miia Mantilan ja vuoden seuratyöntekijäksi Kati Yli-Kärkelän.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Päätöksen lisätiedot

Lisäksi sivistyslautakunta edellytti, että 2007 hyväksytyt liikuntatoimen palkitsemissäännöt päivitetään alkuvuoden 2021 aikana.

Tiedoksi Jesse Kortesluoma, Miia Mantila, Kati Yli-Kärkelä
§ 66 Talousarvion toteutumaraportti 01.01. - 31.10.2020

Sivistyslautakunnan menojen toteutumaprosentti on 73,0 ja tulojen toteutumaprosentti on 120,1.

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta merkitsee talousarvion toteutumaraportin 01.01. - 31.10.2020 tietoonsa saatetuksi.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 67 Viranhaltijapäätökset
  • Sivistystoimenjohtajan viranhaltijapäätökset ajalta 13.11.2020 – 25.11.2020
  • Rehtorin viranhaltijapäätökset ajalla 13.11.2020 - 25.11.2020
Asian kokouskäsittely

Sivistyslautakunta merkitsee viranhaltijäpäätökset tietoonsa saatetuksi eikä käytä otto-oikeuttaan.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 68 Ilmoitus- ja muut asiat

Puumilassa 20.10.2010 pidetyn ideariihen ideoiden ja ajatusten pohdinta ja mahdollinen esitysten teko.

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta keskustelee asiasta ja tekee tarvittavat esitykset.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Lataa pdf

Henkilöt

Henkilöt
Jokioja Tiina Puheenjohtaja
Sillanpää Matti Pöytäkirjanpitäjä
Kohtala Paavo Tarkastajat
Kuusisto Kosti Tarkastajat
Kohtala Paavo Osallistujat
Kuusisto Kosti Osallistujat
Nevanperä Mikko Osallistujat
Oksanen Silja Osallistujat
Rahkola Jaana Osallistujat
Toroskainen Maarit Varajäsenet
Koivistoinen Hannu Muu osallistujat
Kunnanhallituksen edustaja