Vanhus- ja vammaisneuvosto

Vanhus- ja vammaisneuvosto

5.11.2020

#1328

Tila

Julkaistu
Kokousnumero 1 / 2020
Kokouspäivä 5.11.2020
Kokouksen alkuaika 14:00
Kokouksen päättymisaika 15:30
Kokouspaikka Terveyskeskuksen kokoushuone
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Kyllä
Tarkastuspäivä 5.11.2020
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä
Paikka Kihniö
Aika 6.11.2020
Allekirjoittajan nimi Päivi Shemeikka
Allekirjoittajan titteli toimistosihteeri
§ 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Merkitään kokoukseen osallistujat.

Päätöksen lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Päätösehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirja tarkastetaan 5.11.2020 ja pidetään nähtävänä 6.11.2020 kunnan tietoverkossa.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Päätöksen lisätiedot

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tuula Myllyniemi ja Erkki Välimäki.

§ 3 Vanhus- ja vammaisneuvoston talousarvio vuodelle 2021

Vanhus- ja vammaisneuvoston ja nuorisovaltuuston menoihin on varattu vuodelle 2021 yhteensä 10.200 euroa. Tähän sisältyy luottamushenkilöpalkkiot, ilmoitukset, matkustus- ja kuljetuspalvelut, muut palvelut mm. vanhus- ja vammaisneuvoston tapahtumiin 1000 €.

Päätösehdotus

Vanhus- ja vammaisneuvosto käy keskustelun talousarviosta ja merkitsee sen tiedoksi.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 4 Vanhus- ja vammaisneuvoston toimintasuunnitelma vuodelle 2021

Vanhus- ja vammaisneuvosto käy keskustelun vuoden 2020 toiminnasta.Talousarviossa on varattu 1.000 euron määräraha tapahtuman järjestämiseen (esim.luennoitsija).

Lisäksi:

 • Liikenneturvan iäkäskoultus ikääntyville (ilmainen) mm ikäautolijan kuntokurssi
 • Kokoukset 2-4 kertaa vuodessa.
 • Osallistutaan maakunnallisiin tapahtumiin mahdollisuuksien mukaan.
 • Otetaan kantaa ja annetaan lausuntoja asioista, joilla on vaikutusta väestön elinoloihin ja heidän palveluihin.
 • Osallistutaan Vanhusten viikon toimintaan mahdollisuuksien mukaan.
 • Vieraillaan mahdollisuuksien mukaan kunnan / lähikuntien vanhus- ja vammaisten asumisyksiköissä.
 • Tiedotetaan neuvoston toiminnasta.
 • Kutsutaan asiantuntijoita kokouksiin
Päätösehdotus

Vanhus- ja vammaisneuvosto hyväksyy edellä esitetyn toimintasuunnitelman.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 5 Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi vanhusasiavaltuutetusta

Oikeusministeriö pyytää lausuntoanne luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi vanhusasiavaltuutetusta.
Kunnissa pyydämme välittämään lausuntopyynnön kunnan vanhusneuvostolle.

Tausta

Pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelman tavoitteena on ikäystävällisyyden edistäminen. Tavoitteeseen vastataan muun muassa perustamalla vanhusasiavaltuutetun tehtävä ja toimisto (s. 149).

Tavoitteet

Esityksen tavoitteena on luoda itsenäinen ja riippumaton viranomainen, joka seuraisi ikääntyneiden asemaa ja oikeuksien toteutumista laajasti kaikilla yhteiskuntasektoreilla ja toisi havaintojaan sekä ikääntyneiden näkökulmaa yhteiskunnalliseen keskusteluun ja päätöksentekoon.

Kyseessä olisi ikääntyneiden oikeuksia edistäviä ja valvovia viranomaisia ja muita toimijoita täydentävä viranomainen. Tavoitteena on välttää päällekkäisiä tehtäviä ja toimivaltuuksia muiden viranomaisten kanssa eikä esityksellä puututa olemassa olevien viranomaisten tehtäviin ja toimivaltuuksiin.

Tavoitteena on luoda valtuutetulle hallinnollinen organisaatio, joka olisi linjassa muiden perus- ja ihmisoikeusalan erityisvaltuutettujen kanssa.

Seuraaviin kysymyksiin halutaan erityisesti kannanotto

Voidaanko esityksellä näkemyksenne mukaan parantaa ikääntyneiden asemaa ja edistää ikääntyneiden oikeuksia?

Onko teillä huomioita koskien valtuutetulle säädettäviä tehtäviä?

Muut huomiot esitysluonnoksesta

Lausunnot pyydetään toimittamaan lausuntopalvelu.fi:n kautta 15.12.2020 mennessä.

Päätösehdotus

Kihniön kunnan vanhus- ja vammaisneuvosto antaa lausunnon.

Asian kokouskäsittely

Vanhus- ja vammaisneuvosto lausuu seuraavaa:

Voidaanko esityksellä näkemyksenne mukaan parantaa ikääntyneiden asemaa ja edistää ikääntyneiden oikeuksia?

Kihniön vanhus- ja vammaisneuvosto näkee tärkeänä vanhusasiainvaltuutetun viran perustamisen ikääntyneiden aseman ja oikeuksien edistäjänä.

Onko teillä huomioita koskien valtuutetulle säädettäviä tehtäviä?

Erityisen tärkeää on avata yhteiskunnallista keskustelua ikääntyneiden asioista ja esille nousevista epäkohdista. Toiminta ei saa politisoitua.

Muut huomiot esitysluonnoksesta

Vanhusasiainvaltuutetun toimiston perustaminen tulee tehdä taloudellisesti edullisesti. Asiantuntijoiden yhteiskäytön mahdollisuudet muiden vastaavien organisaatioiden kanssa tulee tutkia. Viranhaltijan tulee olla alan asiantuntija.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 6 Ilmoitusasiat

Saapuneet kirjeet:

 • Vanhustyön keskusliitto: Vanhusten viikon materiaaleja
 • Kihniön kirjasto: Tietotekniikan vertaisopastusta Kihniön kirjastossa 11.11.20 klo 13-15
 • Eläkeliiton Satakunnan piirin syyskokouksen kannanotto
Päätösehdotus

Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi.

Lataa pdf

Henkilöt

Henkilöt
Kärkelä Pilvi Puheenjohtaja
Niemenmaa Nina Varapuheenjohtaja
Mäkelä Kristiina Pöytäkirjanpitäjä
Myllyniemi Tuula Tarkastajat
Välimäki Erkki Tarkastajat
Kuusisto Kosti Osallistujat
Myllyniemi Tuula Osallistujat
Nieminen Kirsti Osallistujat
Välimäki Erkki Osallistujat
Välimäki Marita Osallistujat