Nuorisovaltuusto

Nuorisovaltuusto 24.8.2020

24.8.2020

#1212

Tila

Julkaistu
Kokousnumero 4/2020
Kokouspäivä 24.8.2020
Kokouksen alkuaika 17:00
Kokouksen päättymisaika 18:16
Kokouspaikka Kihniön yhtenäiskoulu
§ 19 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Merkitään kokoukseen osallistujat.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 20 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Päätösehdotus

Valitaan pöytäkirjantarkastaja. Tarkastusvuorossa sovitun käytännön mukaisesti on Emma Pystykoski. Pöytäkirja tarkastetaan 24.8 ja pidetään nähtävänä 25.8 alkaen kunnan tietoverkossa.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 21 Siipibuffet- illan suunnittelu

Nuorisovaltuusto toteuttaa Kihniöläisille nuorille suunnatun siipibuffet- illan Kihniön pyhäniemessä 27.8. klo 18- 21. Tilaisuudesa tarjoillaan 13-17 vuotiaille nuorille ilmainen siipibuffet. Nuorisovaltuusto keskustelee ja sopii käytännön järjestelyistä ja vastuualueista iltaan liittyen.

Päätösehdotus

Sovitaan tarvittavat toimet.

Asian kokouskäsittely

Tehdään tapahtumaan lipukkeet jaettavaksi osallistuville. Lipukkeet jaetaan ovella. Sovitaan, että paikalla on aina läsnä myös Nuvan jäseniä. Paikalla on Nuvan palautelaatikko, jossa kerätään nuorten ideoita sekä palautetta illasta.

Tapahtumassa kerrotaan Nuvan toiminnasta mainoksien avulla ja tiedustellaan kiinnostusta osallistua Nuvan toimintaan. Kiinnostuneet voivat jättää paikanpäällä yhteystietonsa.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 22 Hyväntekeväisyyskohteen valinta

Nuorisovaltuusto keräsi teatterimatkaan osallistuneilta 10e osallistumismaksun, joka päätettiin jakaa hyväntekeväisyyteen.

Päätösehdotus

Nuorisovaltuusto päättää hyväntekeväisyyskohteen, jonne raha lahjoitetaan.

Asian kokouskäsittely

Nuorisovaltuusto lahjoittaa rahan Kihniön 4H- yhdistykselle käytettäväksi kihniölaisten nuorten tukemiseen.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 23 Kunnan budjetti

Kunnan budjetin laadinta käynnistyy. Budjettissa luodaan tärkeitä linjauksia tulevan vuoden rahan käyttöön.

Päätösehdotus

Nuorisovaltuusto käy keskustelun liittyen kunnan budjettiin ja esittää siihen liittyvät mahdolliset kommenttinsa kunnanhallitukselle annettavaksi.

Asian kokouskäsittely

Nuorisovaltuusto toivoo budjetissa huomiotavan kihniöläisten nuorten mahdollisuuden tulla osalliseksi kulttuurista.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi kunnanhallitus
§ 24 Muut asiat

Muissa asioissa Nuorisovaltuusto saa tietoa maakunnallisista Nuva- asioista, keskustelee mahdollisista tulevista tapahtumista ja suunnittelee toimintaansa.

Päätösehdotus

Käydään asioista tarvittava keskustelu, merkitään tietoon saatetuksi sekä tehdään tarvittavat suunnitelmat.

Asian kokouskäsittely

Esitellään maakunnallisen nuorisovaltuuston toimintaa ja kysellään kiinnostusta osallistua maakunnalliseen toimintaan. Maakunnallisella nuorisovaltuustolla käynnistyi juuri uusi kausi ja Kihniön Nuorisovaltuuston nykyinen maakuntaedustaja ei ole enää halukas jatkamaan. Kokouksessa valitaan maakuntaan uusi edustaja. Uudeksi edustajaksi valitaan Emilia Kärkelä.

Nuorisovaltuusto päättää ostaa riippumattoja ja säkkituoleja tilaisuuksien järjestämistä varten.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Lataa pdf

Henkilöt

Henkilöt
Toivonen Katri Pöytäkirjanpitäjä
Kärkelä Emilia Osallistujat
Pystykoski Emma Osallistujat
Yli-Lankoski Jemina Osallistujat
Yli-Lankoski Miko Osallistujat