Nuorisovaltuusto

Nuorisovaltuusto 25.5.2020

25.5.2020

#1116

Tila

Julkaistu
Kokousnumero 3/2020
Kokouspäivä 25.5.2020
Kokouksen alkuaika 17:00
Kokouksen päättymisaika 17:52
Kokouspaikka Kihniön yhtenäiskoulun piha
§ 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Merkitään kokoukseen osallistujat.

Asian kokouskäsittely

Kokouksessa paikalla riittävästi jäseniä puheenjohtajan lisäksi. Kokouskutsu toimitettu ajoissa what´s Appissa.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 15 Pöytäkirjan tarkastajan valinta

Nuorisovaltuusto on sopinut pöytäkirjantarkastajien valintaan kiertävän systeemin.

Päätösehdotus

Valitaan pöytäkirjan tarkastajaksi Amalia Yli- Kärkelä Pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 16 Eron myöntäminen Ilona Uusi-Ristaniemelle nuorisovaltuuston jäsenyydestä ja edustustehtävistä

Ilona Uusi- Ristaniemi on anonut eroa nuorisovaltuustosta valtuustolle toimittamassaan kirjeessä.

Päätösehdotus

Nuorisovaltuusto päättää myöntää eron Ilona Uusi-Ristaniemelle. Samalla päätetään, että hänen tilalleen ei tällä hetkellä valita uutta jäsentä, mutta mikäli innokkaita jäseniä ilmottautuu, voidaan valinta tehdä myöhemmin.

Nuorisovaltuusto päättää valita tekniseen lautakuntaan Ilona Uusi-Ristaniemen tilalle uuden edustajan. Edustaja valitaan nuorisovaltuuston kokouksessa. Päätöksestä tiedotetaan teknistä lautakuntaa.

Edustajaksi tekniseen lautakuntaan valitaan Tiia Hylkinen ja varajäsenenä jatkaa Emilia Kärkelä.

Tiedoksi Tekninenlautakunta, Kunnanhallitus, hallinto-osasto
§ 17 Sovittujen tapahtumien suunnittelu

Nuorisovaltuustolla on suunniteltuna toteutettavaksi erilaisia tapahtumia ja kampanjoita, joiden toteutuksen vastuualueista ja yksityiskohdista sovitaan tässä kokouksessa.

Päätösehdotus

Keskustellaan ja sovitaan #kehukihniö- somekampanjan toteutuksesta ja vastuista. Kampanjan tarkoituksena on kerätä mahdollisimman monta kehua, joissa Kihniön isoja ja pieniä hyviä asioita nostetaan esille ja nostetaan positiivista henkeä.

Kampanja aloitetaan 1.6. ja se päättyy 1.11. Kampanjaan osallistuu lisäämällä instagramiin Kihniöön liittyvän kehukuvan ja merkitsemällä sen hästägillä #kehukihniö ja tägäämällä kuvaan kihnionnuva. Nuorisovaltuusto valitsee marraskuun kokouksessaan osallistujista mielestään parhaan kuva ja palkitsee sen pienellä palkinnolla.

Kampanjan mainoksen laatii Fanny Oksanen ja nuorisovaltuusto levittää mainosta somessa ja tulosteina.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 18 Muut asiat

Tässä kohdassa voidaan keskustella ja päättää muista asioista.

Päätösehdotus

Käydään asioista tarvittavat keskustelut ja tarvittaessa päätetään asioista.

- Kihniö 100 - pääjuhlan peruuntuminen.- Koulunpäätös tapahtuman (siipibuffet 22.5.) peruuntuminen. Siipibuffet siirretään toteutettavaksi elokuulle 14.8.2020 klo 18:00 alkaen.

- Maastoliikuntareitin ja käskyvuoren kunnostushanke.

- Nuorisovaltuusto toteuttaa osana Kihniö 100- juhlatoimikuntaa virtuaali- ja sometoimintaa liittyen juhlavuoteen.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Lataa pdf

Henkilöt

Henkilöt
Toivonen Katri Pöytäkirjanpitäjä
Kärkelä Emilia Osallistujat
Kärki Jarkko Osallistujat
Yli-Lankoski Jemina Osallistujat
Yli-Lankoski Miko Osallistujat