Tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta

25.3.2020

#1027

Tila

Julkaistu
Kokousnumero 3/2020
Kokouspäivä 25.3.2020
Kokouksen alkuaika 17:00
Kokouksen päättymisaika 18:05
Kokouspaikka Puumila
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Kyllä
Tarkastuspäivä 26.3.2020
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä
Paikka Kihniön kunnan tietoverkossa 26.3.2020 alkaen
Allekirjoittajan nimi Tarmo Oraluoma
Allekirjoittajan titteli Tekninen johtaja
§ 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Merkitään kokoukseen osallistujat.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 24 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa ovat Merja Tarsia ja Tero Pystykoski. Pöytäkirja tarkastetaan 26.3.2020 ja pidetään nähtävänä kunnan tietoverkossa 26.3.2020 alkaen.

Päätösehdotus

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Merja Tarsia ja Tero Pystykoski.

Päätöksen lisätiedot

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sami Leinonen ja Tero Pystykoski.

§ 25 Toimintakertomus vuodelta 2019

Lautakunnan on laadittava toiminnastaan kertomus kultakin kalenterivuodelta. Liitteenä nro 1 on teknisen lautakunnan toimintakertomus vuodelta 2019.

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta hyväksyy liitteen nro 1 mukaisen toimintakertomuksen vuodelta 2019.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi Kunnanhallitus
§ 26 Palvelusopimus Kihniön kunnan viheralueiden hoidosta ja puhtaanapidosta sekä muista erikseen sovittavista töistä

Kihniön kunta on vuosittain tehnyt sopimuksen Kihniön 4H-yhdistys ry:n kanssa kunnan viheralueiden hoidosta.

Tekninen lautakunta käsitteli asiaa edellisessä kokouksessaan ja päätti tuolloin sopimuksen kestoksi kolme vuotta kokouksessa esillä olleen sopimusluonnoksen mukaan. Päätös on kuitenkin hankintalain vastainen.

Lautakunta kumoaa edellisessä kokouksessa tehdyn päätöksen hankintalain nojalla.

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta kumoaa 26.2.2020 § 20 tehdyn päätöksen viheralueiden hoidosta.

Esteellisyys Tiina Jokioja, Kihniön 4H-yhdistys ry:n hallituksen jäsen
Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi Kihniön 4H-yhdistys ry
§ 27 Teknisen johtajan ajankohtaisasiat

- Parkanon Vesi Oy:n laskun tilanne

- Yleisövessojen puute

- Valmiustila; koronavirus

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta merkitsee asiat tietoonsa saatetuksi.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 28 Muut asiat

- Rakennustarkastajan lupapäätökset 19.2. - 17.3.2020

- Seuraava lautakunnan kokous 29.4.2020 klo 17.00 Puumila

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta merkitsee asiat tietoonsa saatetuksi ja päättää, ettei se käytä otto-oikeuttaan.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 29 Liikennemerkkien paikan muuttaminen Hirvikoskentiellä

Kiikka-Hirvikoski yksityistien tiekunta hakee lupaa muuttaa olemassa olevien liikennemerkkien paikkoja Hirvikoskentiellä. Kyseessä on lapsia-varoitusmerkki ja 50 km/h-nopeusrajoitus. Merkit sijaitsevat Hirvikosken talon kohdalla, mutta lapsimerkit siirrettäisiin Rintamäentien kohtaan, josta lapsia kulkee kouluun ja nopeusrajoitusmerkit siirrettäisiin tien molempiin päihin koskien koko tien matkaa turvallisuus ja tien kunto huomioiden.

Liitteenä olevasta kartasta näkyy merkkien nykyiset ja tulevat paikat.

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta keskustelee asiasta ja päättää antaa luvan merkkien siirtoon.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 30 Palvelusopimus Kihniön kunnan viheralueiden hoidosta ja puhtaanapidosta sekä muista erikseen sovittavista töistä

Kihniön kunta on vuosittain tehnyt sopimuksen Kihniön 4H-yhdistys ry:n kanssa kunnan viheralueiden hoidosta. Sopimuksella on saatu viherylläpito hoidettua samalla työllistäen paikallisia nuoria. Sopimus on tehty yhdeksi kaudeksi kerrallaan ja sitä on päivitetty tarvittaessa. Sopimuksen mukaisesti sopimuskaudella 27.4.2020 – 30.9.2020 tehtävien vihertöiden kokonaishinta on 32 000,00 euroa (alv 0 %).

Liite nro 2 Sopimusluonnos

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta hyväksyy liitteenä olevan Kihniön 4H-yhdistys ry:n kanssa tehtävän sopimuksen viheralueiden hoidosta ja kunnossapidosta.

Esteellisyys Tiina Jokioja, Kihniön 4H-yhdistys ry:n hallituksen jäsen
Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi Kihniön 4H-yhdistys ry
Lataa pdf

Henkilöt

Henkilöt
Ala-Katara Severi Puheenjohtaja
Kujansuu Johanna Pöytäkirjanpitäjä
Leinonen-Jokioja Sami Tarkastajat
Annala Hanna Osallistujat
Jokioja Tiina Osallistujat
Korkiakoski Mika Osallistujat
Leinonen-Jokioja Sami Varajäsenet