Kuulutus Iso Perinevan turvetuotantoalueeseen liittyen

Kuulutus Iso Perinevan turvetuotantoalueeseen liittyen

15.11.2023

Ympäristönsuojelulain 64 § mukainen päätös A-P Niemi Oy:n Iso Perinevan turvetuotantoalueen vesistötarkkailuohjelman muutoksesta.

Liitteet