Vanhus- ja vammaisneuvosto

Puheenjohtaja
Kärkelä Pilvi
Varapuheenjohtaja
Niemenmaa Nina
Pöytäkirjanpitäjä
Mäkelä Kristiina
Tarkastajat
Kuusisto Kosti, Nieminen Kirsti
Osallistujat
Kuusisto Kosti, Myllyniemi Tuula, Niemenmaa Nina, Nieminen Kirsti, Välimäki Erkki, Välimäki Marita
Kokousnumero
2/2019
Kokouspäivä
21.11.2019
Kokouksen alkuaika
14:00
Kokouksen päättymisaika
15:15
Kokouspaikka
Terveyskeskuksen kokoushuone
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Kyllä
Tarkastuspäivä 22.11.2019
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä
Paikka Kihniö
Aika 22.11.2019
Allekirjoittajan nimi Päivi Shemeikka
Allekirjoittajan titteli toimistosihteeri

§ 16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Merkitään kokoukseen osallistujat.

Päätöksen lisätiedot

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Merkittiin osallistujat.

§ 17 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätösehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Pöytäkirja tarkastetaan 21.11.19 ja pidetään nähtävänä kunnan tietoverkossa 22.11.2019.

Päätöksen lisätiedot

Päätös hyväksyttiin. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kirsti Nieminen ja Kosti Kuusisto.

§ 18 Vanhus- ja vammaisneuvoston talousarvio 2020

Vanhus- ja vammaisneuvoston ja nuorisovaltuuston menoihin on varattu vuodelle 2020 yhteensä 10.800 euroa. Tähän sisältyy luottamushenkilöpalkkiot, ilmoitukset, matkustus ja kuljetuspalvelut, muut palvelut mm. tapahtumiin 2.500 e / neuvosto /valtuusto.

Päätösehdotus

Vanhus- ja vammaisneuvosto merkitsee talousarvion tiedoksi.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 19 Toimintasuunnitelma 2020

Vanhus- ja vammaisneuvosto käy keskustelun vuoden 2020 toiminnasta. Vuosi 2020 on kunnan 100 v juhlavuosi. Neuvosto voisi järjestää yhden suuremman tapahtuman esimerksi luennon. Alustavasti on tiedusteltu Tapani Kiminkisen luentoa veloitus vierailusta on 2.000 € + alv 10%, hinta sisältää matkakulut Saarijärveltä. Esityksen pituus on 60-90min. Esityksen jälkeen yleisöllä on mahdollista kysellä Tapanilta kysymyksiä. Taphtumaa on suunniteltu helmikuulle.

Lisäksi:

  • Liikenneturvan iäkäskoultus ikääntyville (ilmainen)
  • Kokoukset 2-4 kertaa vuodessa.
  • Osallistutaan maakunnallisiin tapahtumiin mahdollisuuksien mukaan.
  • Otetaan kantaa ja annetaan lausuntoja asioista, joilla on vaikutusta väestön elinoloihin ja heidän palveluihin.
  • Osallistutaan seurantyöryhmään ja valtuuston toimintaan.
  • Osallistutaan Vanhusten viikon toimintaan mahdollisuuksien mukaan.
  • Vieraillaan mahdollisuuksien mukaan kunnan vanhus- ja vammaisten asumisyksiköissä.
  • Tiedotetaan neuvoston toiminnasta.
  • Kutsutaan asiantuntijaksi seuraavaan kokoukseen Parkanon kaupungin vanhustyön asiantuntija sekä mahdollisia muita viranhaltijoita tarpeen mukaan.


Päätösehdotus

Vanhus- ja vammaisneuvosto hyväksyy esitetyn toimintasuunnitelman.

§ 20 Ilmoitusasiat

Saapuneet kirjeet:

- Eläkeliitton Satakunnan piirin syyskokouksen kannanotto (liitteenä)

-Vanhustyön keskusliitto: Vanhustenviikon materiaalia

-Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto: Paremman vanhuuden puolesta

Puheenjohtajan ajankohtaiskatsaus:

- Ensihoidon rakennemuutos

- Kihniön kunnan ajatuksia terveyskeskuksen toiminnan kehittämisestä

- Ikäihmisten palvelu- ja asiakasohjaus Kihniössä

Päätösehdotus

Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi.