Tarkastuslautakunta

Puheenjohtaja
Hellgren Jussi
Varapuheenjohtaja
Soininen Kalle
Osallistujat
Aho Pirjo, Koivisto Juha, Risku Mailis, Uusitalo Elena
Varajäsenet
Alkkiomäki Jari, Annala Taija, Ojala Teemu, Uusitalo Jukka, Yli-Kujala Minna, Yli-Lankoski Susanna
Muu osallistujat
Liukku Petri
Kokousnumero
4/2019
Kokouspäivä
28.8.2019
Kokouksen alkuaika
13:00
Kokouksen päättymisaika
15:40
Kokouspaikka
Kunnanhallituksen kokoushuone
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Kyllä
Tarkastuspäivä 28.8.2019
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä
Paikka Kihniö
Aika 29.8.2019
Allekirjoittajan nimi Elina Kortesmaa
Allekirjoittajan titteli toimistosihteeri

§ 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä. Kutsun antaa puheenjohtaja ja siinä on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Tarkastuslautakunnan kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Asiasta päätetään puheenjohtajan selostuksen pohjalta. Hallintosäännön mukaan lautakunnan kokouksissa tilintarkastajalla on läsnäolo- ja puheoikeus. Kunnanhallitus ei voi määrätä edustajaansa lautakunnan kokouksiin.

Päätösehdotus

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätöksen lisätiedot

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Tarkastuslautakunta päätti kuulla kunnanjohtajaa klo 13.00 alkaen. Esityslistan kohta 5 § päätettiin käsitellä ennen esityslistan kohtaa 4 §.

§ 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Hallintosäännön mukaan pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan lautakunnan päättämällä tavalla.

Päätösehdotus

Tämän kokouksen pöytäkirja tarkastetaan siten, että kaikki läsnäolijat allekirjoittavat pöytäkirjan välittömästi kokouksen jälkeen.

Päätöksen lisätiedot

Kokouksen pöytäkirja tarkastetaan siten, että kaikki läsnäolijat allekirjoittavat pöytäkirjan välittömästi kokouksen jälkeen.