Nuorisovaltuusto 15.9.2023

Puheenjohtaja
Kärkelä Emilia
Varapuheenjohtaja
Virtanen Vili
Pöytäkirjanpitäjä
Latvajärvi Arttu
Osallistujat
Koivisto Neea, Kokko Miska, Nordström Hanna, Shemeikka Olivia, Yli-Kärkelä Minka
Kokousnumero
6/2023
Kokouspäivä
15.9.2023
Kokouksen alkuaika
15:00
Kokouksen päättymisaika
15:32
Kokouspaikka
Kihniön yhtenäiskoulu / Etä
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä
Paikka Kunnan nettisivuilla
Aika 15.9.2023
Allekirjoittajan nimi Arttu Latvajärvi
Allekirjoittajan titteli Vapaa-aikaohjaaja

§ 26 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Merkitään kokoukseen osallistujat.

§ 27 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätösehdotus

Valitaan pöytäkirjantarkastaja. Tarkastusvuorossa sovitun käytännön mukaisesti on Miska Kokko. Pöytäkirja tarkastetaan 15.9.2023 ja pidetään nähtävänä 15.9.2023 kunnan tietoverkossa.

Asian kokouskäsittely

Valittiin Miska Kokko pöytäkirjantarkastajaksi

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 28 Eron myöntäminen Siiri Rinneheimolle

Toimintasääntö määrittelee nuorisovaltuuston jäsenen vaalikelpoisuuden. Nuorisovaltuuston jäsen, jonka vaalikelpoisuusehdot eivät enää täyty, tulee toimittaa kirjallinen eropyyntönsä nuorisovaltuustolle, joka päättää eron myöntämisestä sekä voi valita tilalle uuden jäsenen.

Siiri Rinneheimo on toimittanut eropyyntönsä 30.8.2023

Päätösehdotus

Nuorisovaltuusto päättää myöntää eron Siiri Rinneheimolle.

Asian kokouskäsittely

Nuorisovaltuusto päättää myöntää eron Siiri Rinneheimolle paikkakunnalta poismuuton seurauksena. Siirin tilalle sihteeriksi valittiin Neea Koivisto.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
kunnanhallitus

§ 29 Kohdan käsittely poistettiin esityslistalta

§ 30 Muut asiat

Nuorisovaltuusto käy keskustelua lautakuntakuulumisista sekä muista esille tulevista asioista.

Päätösehdotus

Nuorisovaltuusto käy tarvittavat keskustelut, kirjaa muistiin ja merkitsee tiedokseen tarvittavat asiat.

Asian kokouskäsittely

Käytiin läpi sivistyslautakunnan ehdotusta Nuvan mahdollisuudesta järjestää katufestarit. Festarit olisi mahdollisesti keväällä 2024. Keskusteltiin uusien jäsenten hankkimisesta. Suunniteltiin syksyllä järjestettävää leffa/peli-iltaa.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.