Kunnanvaltuusto 2021-2025

Puheenjohtaja
Markkola Juha-Matti
Varapuheenjohtaja
Wiinamäki Petteri
2. Varapuheenjohtaja
Pusa Leila
3. Varapuheenjohtaja
Alkkiomäki Jari
Pöytäkirjanpitäjä
Mäkelä Kristiina
Tarkastajat
Jokioja Tiina, Jytilä Kirsi
Osallistujat
Ala-Katara Severi, Haapamäki Arsi, Jokioja Tiina, Jytilä Kirsi, Kärkelä Pilvi, Kivioja Antti, Koivisto Juha, Koivistoinen Hannu, Koskinen Jari, Niemelä Matti, Niemi Marjo, Ojala Janne, Oksanen Silja, Shemeikka Mika, Silvennoinen Erja, Toivonen Katri, Törmä Leila
Varajäsenet
Aho Timo, Kaikkonen Sirpa, Korhonen Annamaria, Leinonen-Jokioja Sami, Malin Marketta, Myllyniemi Tuula, Nevanperä Mikko, Niemenmaa Nina, Sillanpää Niina, Soininen Kalle, Tarsia Matti, Vierre Ulla
Muu osallistujat
Ala-Kurki Henna, Kärkelä Emilia, Lankinen Vilja, Liukku Petri, Ojala Leena
Kokousnumero
3/2023
Kokouspäivä
30.10.2023
Kokouksen alkuaika
18:00
Kokouksen päättymisaika
18:50
Kokouspaikka
Puumilan Taitotalo
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Kyllä
Tarkastuspäivä 30.10.2023
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä
Paikka Kihniö
Aika 31.10.2023
Allekirjoittajan nimi Päivi Shemeikka
Allekirjoittajan titteli toimistosihteeri

§ 25 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Hallintosäännön mukaan kutsu valtuuston kokoukseen on lähetettävä vähintään 4 päivää ennen kokousta kullekin valtuutetulle sekä niille, jolla on kokouksessa läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus. Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava kunnan verkkosivuilla.

Esityslista kokouksessa käsiteltävistä asioista on lähetettävä kokouskutsun yhteydessä, jolleivät erityiset syyt ole esteenä (hallintosääntö 102 §)

Esityslista julkaistaan kunnan verkkosivuilla (Hall.sääntö 104 § ja KuntaL 94 §) ja kunnan virallisella ilmoitustaululla. Kokouksesta voidaan ilmoittaa Ylä-Satakunta lehdessä. Ilmoituksen puuttuminen paikallislehdestä ei kuitenkaan estä valtuuston kokoontumista.

Kutsu tähän valtuuston kokoukseen on esityslistoineen on toimitettu 25.10.2023. Kokouskutsu on julkaistu kunnan verkkosivuilla.

Valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään 2/3 valtuutetuista on paikalla.Päätösehdotus

Toimitetaan nimenhuuto ja todetaan sen jälkeen kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätöksen lisätiedot

Toimitettiin nimenhuuto. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 26 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätösehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa sovitun käytännön mukaisesti ovat Tiina Jokioja ja Kirsi Jytilä. Pöytäkirja tarkastetaan 30.10.2023 ja pidetään nähtävänä 31.10.2023 kunnan tietoverkossa.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen.

§ 27 Läntisen Pirkanmaan työllisyysaluen perustaminen

Liite 1 Läntisen Pirkanmaan työllisyysalueen yhteistoimintasopimus

Liite 2 Läntisen Pirkanmaan työllisyysalueen järjestämissuunnitelma

Liite 3 Läntisen Pirkanmaan työllisyysalueen siirtyvien tehtävien toimeenpano


Edeltävä kohta
§ 151 Läntisen Pirkanmaan työllisyysalueen perustaminen
Päätösehdotus

Kunnanvaltuusto hyväksyy;

  • yhteistoimintasopimuksen Läntisen Pirkanmaan työllisyysalueen perustamiseksi 1.1.2025 alkaen sopimukseen perustuvana vastuukuntamallina, jossa Sastamalan kaupunki toimii vastuukuntana,
  • suunnitelman työvoimapalvelujen järjestämiseksi,
  • ilmoituksen, ettei Kihniö / työllisyysalue vastaanota toimitiloja

Pykälä tarkastetaan käsittelyn päätteeksi

Päätöksen lisätiedot

Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen.

Pykälä tarkastettiin kokouksessa.

Tiedoksi
sastamala@sastamala.fi

§ 28 Vuoden 2024 tuloveroprosentti

Edeltävä kohta
§ 152 Vuoden 2024 tuloveroprosentti
Päätösehdotus

Kunnanvaltuusto päättää, että Kihniön kunnan tuloveroprosentiksi vuodelle 2024 määrätään 8,90 %.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen.

Tiedoksi
Verohallinto

§ 29 Kiinteistöverot vuodelle 2024

Edeltävä kohta
§ 153 Kiinteistöverot vuodelle 2024
Päätösehdotus

Kunnanvaltuusto päättää, että vuodelle 2024 vahvistetaan seuraavat kiinteistöveroprosentit:

1. yleinen 1,10

2. maapohja 1,30 (ehdollinen)

3. vakituiset asuinrakennukset 0,55

4. muut asuinrakennukset 1,10

5. yleishyödylliset yhteisöt 0

6. voimalaitokset 2,85

Lisäksi valtuusto päättää, että rakentamattomalle rakennuspaikalle ei määrätä erillistä veroa.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen.

Tiedoksi
Verohallinto

§ 30 Muut asiat

Valtuusto voi ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa, jos asian kiireellisyys tätä vaatii.

Asiaa, joka kunnanhallituksen on valmisteltava, ei saa ottaa päätettäväksi, ellei kunnanhallituksella ole ollut tilaisuutta sitä käsitellä. Tämän estämättä valtuusto voi yksimielisesti ottaa ratkaistavakseen asian, joka on kiireellinen (KunL 95 §).

Seuraava kunnanvaltuuston kokous pidetään 13.12.2023

Päätösehdotus

Kunnanvaltuusto merkitsee muut asiat tiedokseen.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen.