Nuorisovaltuusto 3.5.2023

Kunnanedustaja
Nordström Hanna
Puheenjohtaja
Kärkelä Emilia
Varapuheenjohtaja
Virtanen Vili
Pöytäkirjanpitäjä
Latvajärvi Arttu
Osallistujat
Koivisto Neea, Kokko Miska, Rinneheimo Siiri, Shemeikka Olivia, Yli-Kärkelä Minka
Kokousnumero
5/2023
Kokouspäivä
3.5.2023
Kokouksen alkuaika
17:00
Kokouksen päättymisaika
17:50
Kokouspaikka
Kihniön yhtenäiskoulu / Etä

§ 21 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Merkitään kokoukseen osallistujat.

Asian kokouskäsittely

Kokous on laillinen ja päätösvaltainen.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 22 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätösehdotus

Valitaan pöytäkirjantarkastaja. Tarkastusvuorossa sovitun käytännön mukaisesti on Siiri Rinneheimo. Pöytäkirja tarkastetaan 5.5.23 ja pidetään nähtävänä 5.5.23 kunnan tietoverkossa.

Asian kokouskäsittely

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Siiri Rinneheimo.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 23 Kouluruokakyselyn tulokset

Käydään läpi kouluruokakyselyn tulokset.

Päätösehdotus

Käsitellään tulokset kokouksessa ja päätetään jatkotoimista.

Asian kokouskäsittely

Tulokset käsitellään yhdessä nuvalaisten ja koulun keittäjien kanssa.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
Kihniön yhtenäiskoulun keittäjät

§ 24 Liikuntapuiston avajaisiin osallistuminen

Käydään läpi 26.5.2023 pidettävistä liikuntapuiston avajaisista Nuvan osallistumista.

Päätösehdotus

Nuorisovaltuustolla on oma piste liikuntapuiston avajaisissa.

Asian kokouskäsittely

Nuorisovaltuusto pitää omaa pistettä, jossa pyydetään ideoita nuvan toimintaan ja jaetaan infoa nuvasta.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 25 Muut asiat

Esitellään kansainvälistä nuorisotyötä ja sen tarjoamia mahdollisuuksia.
Käydään läpi lautakuntakuulumiset ja maakunnan nuvan asiat.

Käydään läpi muut tarvittavat asiat.

Päätösehdotus

Käydään asioista keskustelu kokouksessa.

Asian kokouskäsittely

Tiedustellaan Parkanon nuvan kiinnostusta yhteistyöhön yhteiseen kansainväliseen nuorisotyöhankkeeseen liittyen.

Käytiin läpi maakunnan nuvan asiat.

Keskusteltiin Megazone-retkestä.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.