Nuorisovaltuusto 1.2.2023

Pöytäkirjanpitäjä
Latvajärvi Arttu
Osallistujat
Kärkelä Emilia, Koivisto Neea, Kokko Miska, Rinneheimo Siiri, Shemeikka Olivia, Virtanen Vili, Yli-Kärkelä Minka
Kokousnumero
2/2023
Kokouspäivä
1.2.2023
Kokouksen alkuaika
17:00
Kokouksen päättymisaika
18:05
Kokouspaikka
Kihniön yhtenäiskoulu / Etä

§ 6 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Toimintasäännön mukaan kokous on päätösvaltainen, kun vähintään 1/2 jäsenistä on paikalla. Merkitään kokoukseen osallistujat. Kokouskutsu toimitettu Whatsapissa 23.1.2023

Asian kokouskäsittely

Kokous päätösvaltainen.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 7 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätösehdotus

Valitaan yksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa sovitun käytännön mukaisesti ovat Miska Kokko. Pöytäkirja tarkastetaan 1.2.2023 ja pidetään nähtävänä 2.2.2023 kunnan tietoverkossa.

Asian kokouskäsittely

Valittiin pöytäkirjantarkastaja.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 8 Puheenjohtajiston ja sihteerin valinta

Järjestäytymiskokouksen kutsuu koolle ja siihen valmistelee esityslistan kunnanhallituksen nimeämä nuorisovaltuuston ohjaaja. Nuorisovaltuusto valitsee keskuudestaan valtuustokaudeksi järjestäytymiskokouksessa puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sihteerin. Järjestäytymiskokouksen puheenjohtajana toimii nuorisovaltuuston ohjaaja siihen asti, kunnes uusi nuorisovaltuuston puheenjohtaja on valittu.

Päätösehdotus

Nuorisovaltuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sihteerin

Asian kokouskäsittely

Nuorisovaltuusto valitsee puheenjohtajakseen Emilia Kärkelän, varapuheenjohtajaksi Vili Virtasen ja sihteeriksi Siiri Rinneheimon.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
valitut

§ 9 Edustajien ja varaedustajien valinta lautakuntiin ja kunnanvaltuustoon

Nuorisovaltuuston toimintasäännön mukaan järjestäytymiskokouksessa valitaan nuorisovaltuuston edustajat lautakuntiin, lukuun ottamatta vaalilautakuntia ja tarkastuslautakuntaa. Nuorisovaltuusto valitsee edustajansa kunnanvaltuustoon. Edustaja osallistuu kokouksiin ja vie niihin nuorisovaltuuston ja kunnan muiden nuorten näkemyksiä sekä pitää huolen, että nuorisovaltuusto saa tietoja valtuuston, lautakunnan ja työryhmien käsittelemistä asioista.

Päätösehdotus

Nuorisovaltuusto valitsee edustajansa kunnanvaltuustoon, tekniseen lautakuntaan ja sivistyslautakuntaan sekä heille varaedustajat.

Asian kokouskäsittely

Nuorisovaltuusto valitsi kunnanvaltuuston edustajaksi Emilia Kärkelän, sivistyslautakunnan edustajaksi Neea Koiviston ja teknisen lautakunnan edustajaksi Olivia Shemeikan sekä varaedustajaksi Miska Kokon, Vili Virtasen, Siiri Rinneheimon sekä Minka Yli-Kärkelän.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
sivistyslautakunta, tekninen lautakunta, kunnanhallitus, kunnanvaltuusto, valitut

§ 10 Toimintasuunnitelma vuodelle 2023

Nuorisovaltuusto laatii vuosittain toiminnalleen tavoitteita ja päämääriä. Tavoitteet toiminnalle kirjataan toimintasuunnitelmaan. Toimintasuunnitelma annetaan tiedoksi kunnanhallitukselle.

Päätösehdotus

Nuorisovaltuusto määrittelee tavoitteet vuodelle 2023 ja laatii niistä toimintasuunnitelman, joka julkaistaan myös pöytäkirjan liitteenä.

Asian kokouskäsittely

Nuorisovaltuusto laati liitteen 1. mukaisen toimintasuunnitelman.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
kunnanhallitus

§ 11 Muut asiat

Nuorisovaltuusto saattaa tiedokseen tai käy keskustelua muista esille tulevista asioista

Päätösehdotus

Käydään asioista tarvittava keskustelu ja merkitään asiat tietoon saatetuiksi.

Asian kokouskäsittely

Keskusteltiin HopLop-retken, Nuvan virkistysillan, elokuva- ja lautapeli-iltojen, siipibuffetin järjesmisestä.Päätettiin nuorisovaltuuston some-vastaaviksi Neea Koiviston ja Siiri Rinneheimon.

Sovittiin seuraava kokousajankohta.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.