Vanhus- ja vammaisneuvosto 2021-2025

Puheenjohtaja
Jytilä Kirsi
Pöytäkirjanpitäjä
Mäkelä Kristiina
Tarkastajat
Kuivanen Mauri, Kuusisto Kosti
Osallistujat
Kuivanen Mauri, Kuusisto Kosti, Lintula Johanna, Niemenmaa Nina, Nieminen Kirsti, Välimäki Erkki
Kokousnumero
1 / 2023
Kokouspäivä
25.1.2023
Kokouksen alkuaika
14:00
Kokouksen päättymisaika
15:45
Kokouspaikka
Terveyskeskuksen kokoushuone
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Kyllä
Tarkastuspäivä 25.1.2023
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä
Paikka Kihniö
Aika 26.1.2023
Allekirjoittajan nimi Päivi Shemeikka
Allekirjoittajan titteli toimistosihteeri

§ 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Merkitään kokoukseen osallistujat.

Päätöksen lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Merkittiin osallistujat.

§ 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätösehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa sovitun käytännön mukaisesti ovat Mauri Kuivanen ja Kosti Kuusisto. Pöytäkirja tarkastetaan 25.1.2023 ja pidetään nähtävänä 26.1.2023 kunnan tietoverkossa.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 3 Vanhus- ja vammaisneuvoston talousarvio vuodelle 2023

Vanhus- ja vammaisneuvoston ja nuorisovaltuuston menoihin on varattu vuodelle 2023 yhteensä 16.429 euroa. Tähän sisältyy luottamushenkilöpalkkiot, ilmoitukset, matkustus- ja kuljetuspalvelut, muut palvelut mm. vanhus- ja vammaisneuvoston tapahtumiin 1500 €.

Päätösehdotus

Vanhus- ja vammaisneuvosto käy keskustelun talousarviosta ja merkitsee sen tiedoksi.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 4 Vanhus- ja vammaisneuvoston toimintasuunnitelma vuodelle 2023

Vanhus- ja vammaisneuvosto käy keskustelun vuoden 2023 toiminnasta.Talousarviossa on varattu 1.500 euron määräraha tapahtuman järjestämiseen (esim.luennoitsija).

Lisäksi:

  • Kokoukset 2-4 kertaa vuodessa.
  • Järjestetään kurssimuotoista kaikille avointa koulutusta tarpeen mukaan
  • Osallistutaan maakunnallisiin tapahtumiin mahdollisuuksien mukaan.
  • Otetaan kantaa ja annetaan lausuntoja asioista, joilla on vaikutusta väestön elinoloihin ja heidän palveluihin.
  • Osallistutaan Vanhusten viikon toimintaan ja Lähitorille
  • Vieraillaan mahdollisuuksien mukaan kunnan / lähikuntien vanhus- ja vammaisten asumisyksiköissä.
  • Tiedotetaan neuvoston toiminnasta.
  • Kutsutaan asiantuntijoita kokouksiin
Päätösehdotus

Vanhus- ja vammaisneuvosto hyväksyy edellä esitetyn toimintasuunnitelman. Toimintasuunnitelmaa voidaan täydentää.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 5 Pirkanmaan hyvinvointialueen vaikuttamistoimielinten perustaminen, varaedustajien valinta

Pirkanmaan hyvinvointialue pyytää valitsemaan myös varaedustajat vanhus- ja vammaisneuvostoon.

Edeltävä kohta
§ 15 Pirkanmaan hyvinvointialueen vaikuttamistoimielinten perustaminen, edustajien valinta
Päätösehdotus

Vanhus- ja vammaisneuvosto nimeää varaedustajat yhden kumpaankin vaikuttamistoimielimeen.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Päätöksen lisätiedot

Vanhusneuvoston varaedustajaksi valittiin Kirsti Nieminen

Vammaisneuvoston varaedustajaksi valittiin Kosti Kuusisto.

Tiedoksi
kirjaamo@pirha.fi, palkkatoimisto

§ 6 Muut asiat

Vanhus- ja vammaisneuvosto käy keskustelun muista asioista.

Päätösehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätöksen lisätiedot

Seuraava kokous pidetään 3.5.2023 klo 14 Terveyskeskuksen kokoushuoneessa.