Kunnanhallitus 2021-2025

Puheenjohtaja
Koivistoinen Hannu
Varapuheenjohtaja
Silvennoinen Erja
Esittelijä
Liukku Petri
Pöytäkirjanpitäjä
Mäkelä Kristiina
Tarkastajat
Malin Marketta, Nevanperä Mikko
Osallistujat
Ala-Katara Severi, Jytilä Kirsi, Niemenmaa Nina, Niemi Marjo, Ojala Janne, Shemeikka Mika, Toivonen Katri
Varajäsenet
Haapamäki Arsi, Jokioja Tiina, Kivioja Antti, Koskinen Jari, Kuusela Rami, Malin Marketta, Nevanperä Mikko, Oksanen Silja, Soininen Kalle, Törmä Leila
Muu osallistujat
Alkkiomäki Jari, Markkola Juha-Matti, Pusa Leila, Wiinamäki Petteri
Kokousnumero
18/2022
Kokouspäivä
2.12.2022
Kokouksen alkuaika
15:00
Kokouksen päättymisaika
15:40
Kokouspaikka
Kunnanviraston kokoushuone
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Kyllä
Tarkastuspäivä 2.12.2022
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä
Paikka Kihniö
Aika 2.12.2022
Allekirjoittajan nimi Päivi Shemeikka
Allekirjoittajan titteli toimistosihteeri

§ 227 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Merkitään kokoukseen osallistujat.

Päätöksen lisätiedot

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Merkittiin osallistujat.

§ 228 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätösehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa sovitun käytännön mukaisesti ovat Severi Ala-Katara ja Kirsi Jytilä. Pöytäkirja tarkastetaan 2.12.2022 ja pidetään nähtävänä 2.12.2022 kunnan tietoverkossa.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Päätöksen lisätiedot

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Mikko Nevanperä ja Marketta Malin.

§ 229 Yhtenäiskoulun rehtorin viran täyttäminen, virkavaali

Kunnan hallintosäännön 50 §:n mukaan "kunnanhallitus päättää ...yhtenäiskoulun rehtorin valinnasta."

Perustuslain 125 § mukaiset yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto. Virkaa täytettäessä otetaan huomioon tasa-arvolain säädökset ja kunnallisen viranhaltijalain palvelussuhdeturvasta annetun lain 12 §:n syrjintäkielto.

Valinta on lain kunnallisesta viranhaltijasta (304/2003) 7 §:n mukaan ehdollinen, kunnes valittu on esittänyt työnantajalle hyväksytyn todistuksen terveydentilastaan. Virkasuhteeseen ottamisessa käytetään kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi lain 504/2002 (Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä) edellyttämä rikostaustaote.

Haastattelutyöryhmä haastattelee hakijat 2.12.2022

Liitteenä yhteenveto hakijoista

Edeltävä kohta
§ 220 Yhtenäiskoulun rehtorin viran täyttäminen
Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää valita Kihniön yhtenäiskoulun rehtorin virkaan filosofian maisteri Tarja Männikkö-Tarsian ja hänen kieltäytymisen varalle kasvatustieteiden maisteri Mervi Isojärven.

Hakijoista Tarja Männikkö-Tarsialla on todettu olevan parhaat edellytykset hoitaa menestyksekkäästi virkatehtäviään. Päätöksen perusteena on kokonaisarviointi, jossa on huomioitu kelpoisuusehdot, koulutus, työkokemus, haastattelu sekä yleiset virkamiehen nimitysperusteet.

Virkaa täytettäessä otetaan huomioon tasa-arvolain säädökset ja kunnallisen viranhaltijalain palvelussuhdeturvasta annetun lain 12 §:n syrjintäkielto sekä perustuslaissa säädetyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin.

Virkavaali on ehdollinen, kunnes valittu on viimeistään 30 päivän kuluttua valitsemispäätöksestä tiedon saatuaan esittänyt hyväksyttävän todistuksen terveydentilastaan sekä lasten kanssa työskentelevien rikostausta selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukaisen rikosrekisteriotteen

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
Hakijat, palkkatoimisto