Vanhus- ja vammaisneuvosto 2021-2025

Puheenjohtaja
Jytilä Kirsi
Pöytäkirjanpitäjä
Mäkelä Kristiina
Tarkastajat
Kuivanen Mauri, Niemenmaa Nina
Osallistujat
Kuivanen Mauri, Kuusisto Kosti, Lintula Johanna, Niemenmaa Nina, Nieminen Kirsti, Välimäki Erkki
Kokousnumero
1/2022
Kokouspäivä
12.1.2022
Kokouksen alkuaika
14:00
Kokouksen päättymisaika
15:20
Kokouspaikka
Teams
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Kyllä
Tarkastuspäivä 13.1.2022
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä
Paikka Kihniö
Aika 14.1.2022
Allekirjoittajan nimi Päivi Shemeikka
Allekirjoittajan titteli toimistosihteeri

§ 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Merkitään kokoukseen osallistujat.

Päätöksen lisätiedot

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Merkittiin osallistujat.

§ 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätösehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa sovitun käytännön mukaisesti ovat Kosti Kuusisto ja Mauri Kuivanen. Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti 13.1. ja pidetään nähtävänä 14.1.2022 kunnan tietoverkossa.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Päätöksen lisätiedot

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Mauri Kuivanen ja Nina Niemenmaa.

§ 3 Edustajan nimeäminen hyvinvointityöryhmään

Edeltävä kohta
§ 212 Hyvinvointityöryhmän päivittäminen
Päätösehdotus

Vanhus- ja vammaisneuvosto nimeää edustajan hyvinvointityöryhmään.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Päätöksen lisätiedot

Edustajaksi nimettiin Leena Ojala.

Tiedoksi
Valittu, palkkatoimisto, hyvinvointikoordinaattori

§ 4 Toiminnan suunnitelu

Keskustellaan toiminnan järjestämisestä kuluvalle vuodelle.

Päätösehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Päätöksen lisätiedot

Kuluvalle vuodelle suunnitellaan ystävätoiminnan kehittämistä ja koordinointia sekä isompaa tilaisuutta, johon kutsuttaisiin luennoitsija / esiintyjä mahdollisesti yhteistoiminnassa eri yhdistysten kanssa.

§ 5 Ikäihmisten palvelut yta alueella

Johanna Lintula ja Mauri Kuivanen esittelevät ikääntyvien ja kehitysvammaisten palveluita yta alueella.

Päätösehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.