Vastaava työnjohtaja

Vastaava työnjohtaja on oltava jokaisella työmaalla, jolla vaaditaan rakennuslupa tai muu viranomaisen toimesta vaadittava valvonta. Rakennustöitä ei saa aloittaa ilman hyväksyttyä vastaavaa työnjohtajaa. Kunnan rakennusvalvontaviranomainen hyväksyy vastaavan työnjohtajan, joka on kokemukseltaan ja koulutukseltaan tehtävään sopiva. Vastaava työnjohtaja olisi hyvä valita jo rakennusprojektia suunniteltaessa, sillä tällöin hän pystyy paremmin toteuttamaan ja valvomaan työtä.

Vastaavan työnjohtajan nimitys ei ole nimellinen, sillä tuohon nimikkeeseen liittyy koko varsinainen vastuu rakentamisesta. Vastaava työnjohtaja allekirjoittaa suostumuksensa vastaavaksi työnjohtajaksi ja hänen kanssaan tehdään kirjallinen sopimus hänen työnsä sisällöstä. Ammattityönjohtajilla on yleensä itsellään sopimuslomakkeet sekä sopimukseen liittyvät tehtäväluettelot.

Vastaavan työnjohtajan tehtäviin kuuluu mm.
  1. Ilmoitus rakentamisen aloittamisesta rakennusvalvontaviranomaisille.
  2. Rakennustyön suorittaminen myönnetyn luvan mukaisesti ja rakentamista koskevien määräysten noudattaminen.
  3. Tarvittavat toimenpiteet rakennustyön aikana havaittujen puutteiden tai virheiden johdosta.
  4. Luvassa määrättyjen katselmusten pyytäminen riittävän ajoissa. Aloituskokouksessa tai muutoin määrättyjen tarkastusten ja toimenpiteiden suorittaminen asianmukaisissa työvaiheissa.
  5. Huolehtiminen siitä, että rakennustyömaalla on käytettävissä hyväksytyt piirustukset ja tarvittavat erityispiirustukset, ajan tasalla olevat rakennustyön tarkastusasiakirjat, mahdolliset testaustulokset sekä muut tarvittavat asiakirjat.
Hakemus, vastaava työnjohtaja