Naapureiden kuuleminen

Maankäyttö- ja rakennuslain säännösten mukaan tulee rakennuslupahakemuksen vireille tulosta tiedottaa naapureille. Lain tarkoittamia naapureita ovat viereisten ja vastapäisten kiinteistöjen omistajat ja haltijat. Rakennusluvan hakijan kannatta kustannusten välttämiseksi itse hoitaa lupahakemuksesta tiedottaminen. Tärkeintä asiassa on, että kuultava on todella nähnyt toteutettavan kohteen suunnitelmat kokonaisuudessaan. Mikäli tiedottaminen suoritetaan viranomaistyönä, se viivästyttää luvan käsittelyä sekä aiheuttaa lisäkustannuksia luvanhakijalle. Lisäksi on rakennuttajan tiedotettava vireillä olevasta rakennushankkeesta rakennuspaikalla. Asiasta on yleensä annettu ohjeita rakennusjärjestyksessä. (www.rakennuslupa.fi)

Ilmoitus naapurin rakennushankkeesta ja hakemuksen vireilletulosta