Rakennuslupahakemus

Rakennuksen rakentaminen edellyttää aina rakennuslupaa. Rakennusluvan hankkiminen on projektin tärkein asiakirja ja se on syytä hankkia ensimmäisten joukossa.

Rakennuslupa tarvitaan, kun kysymyksessä on uusi rakennus, rakennuksen laajentaminen, rakentamiseen verrattavissa oleva korjaus- ja muutostyö, rakennuksen tai sen osan olennainen käyttötarkoituksen muutos. Huomattavaa on, että rakennusta ei saa rakentaa vastoin kaavaa ja sitovaa tonttijakoa.

Rakennuslupahakemuslomakkeen voit noutaa Kihniön kunnan teknisestä toimistosta.


HUOM!


Olemme päivittämässä nettisivujamme ja tarkistamme erilaiset sähköiset lomakkeet samassa yhteydessä.

Voit väliaikaisesti tutustua Suomi.fi palvelusta löytyvään sähköiseen asiointiin ja siellä oleviin erilaisiin lomakkeisiin.

Ohessa on linkki valmiiseen hakutulokseen sähköisistä lomakkeista, joissa kunta=Kihniö.


Jotta rakennuslupaa voi hakea, on rakennussuunnitelmat teetettävä pätevällä suunnittelijalla. Lisäksi hankkeeseen tulee nimetä kokonaissuunnittelusta ja laadusta vastaava pääsuunnittelija. Ammattitaitoisen rakennussuunnittelijan ja pääsuunnittelijan valinta kannattaa!

Rakennusluvan hakijan tulee hallita rakennuspaikkaa eli siis olla alueen omistaja tai vuokralainen. Lisäksi edellytetään, että alueella on voimassa asemakaava tai ranta-asemakaava tai että alueella on saatu poikkeuslupa tai rakennuspaikka on sellaisella alueella ettei poikkeuslupaa tarvita.

Rakennusluvan, toimenpideluvan, purkamisluvan ja maisematyöluvan ratkaisee kunnan rakennusvalvontaviranomainen.

Rakennuslupahakemuksen liitteet

  1. Omistus- ja hallintaoikeusselvitys
  2. Ote alueen peruskartasta tai asemakaavasta, johon merkitään rakennuspaikka
  3. Pääpiirustukset suunnittelijan allekirjoituksella
  4. Väestörekisterikeskuksen RH-1 -lomake jokaisesta rakennuksesta ja RH-2 -lomake, mikäli tehdään asuinhuoneiston muutoksia tai useampiasuntoisia rakennuksia
  5. Kopio poikkeamispäätöksestä, jossa leimalla todetaan ettei päätöksestä ole valitettu
  6. Selvitys naapurien kuulemisesta, erillinen lomake
  7. Vastaavan työnjohtajan hakemus
  8. KVV-työnjohtajan hakemus, mikäli rakennukseen sijoitetaan vesi- ja viemärilaitteita sekä ilmanvaihtolaitteita
  9. Lupahakemus jätevesien johtamiseen