Maa-aineslupa

Maa-aineslupa

Maa-ainesten, kuten soran, hiekan, kiven ja mullan ottamiseen tarvitaan maa-aineslain mukainen lupa. Maa-aineslupahakemukset käsittelee tekninen lautakunta.

Lupa voidaan myöntää enintään kymmeneksi vuodeksi kerrallaan. Luvanvaraisuus ei kuitenkaan koske tavanomaista kotitarveottamista: omille teille tai omiin rakennushankkeisiin voi maaltaan ottaa soraa ilman lupaa.

Lupakäsittelystä peritään kunnan maa-ainesmaksutaksan mukainen maksu. Luvansaajan on lisäksi annettava kunnalle vakuus ottamisalueen jälkihoito- ja maisemointitöiden varalta.

Maa-aineslupaa koskevan hakemuskaavake