Luvat ja ilmoitukset

Rakennuksen rakentamiseen, oleellisiin korjauksiin tai muutoksiin sekä ympäristöön vaikuttaviin toimenpiteisiin tarvitaan lupa kunnan rakennusvalvontaviranomaiselta.

Lupa voi olla toimenpiteestä riippuen:
  • rakennuslupa
  • toimenpidelupa
  • maisematyölupa
  • purkulupa tai purkuilmoitus
  • kirjallinen ilmoitus.
Lupamenettelyllä varmistetaan, että hankkeissa noudatetaan lakeja ja määräyksiä, valvotaan kaavojen toteutumista ja huolehditaan hankkeen sopeutumisesta ympäristöön sekä huomioidaan naapurinäkökulma.

Näiltä sivuilta saat tietoa kaikista edellä mainituista luvista ja ilmoituksista. Jokaisella sivulla on kerrottu luvan määritelmä sekä luvan hakemiseen tarvittavat asiapaperit ja linkit tarvittaviin lomakkeisiin. Lisätietoja rakentamiseen liittyvistä luvista saat Kihniön teknisestä toimistosta.