Yksityinen päivähoito

Alle kouluikäisten vanhemmilla on mahdollisuus valita kunnallisen päivähoitopaikan vaihtoehtona yksityisen hoidon tuki, jolloin lapsen hoitajana on kunnan hyväksymä yksityisen päivähoitopalvelun tuottaja.

Tuki on lakisääteinen, sen maksatuksesta huolehtii KELA.

Lisätietoja yksityisen hoidon tuesta saat KELAn internet-sivuilta tai Kihniön kunnan perhepäivähoidon ohjaajalta puh. (03) 444 1231 tai 044 754 1231.