Varhaiskasvatussuunnitelma

Kihniön kunnan varhaiskasvatussuunnitelma on tehty päivähoidon näkökulmasta, koska päivähoidon työntekijät osallistuivat Tampereen Aikuiskoulutuskeskuksen järjestämään koulutukseen, jossa ohjattiin varhaiskasvatussuunnitelman tekemistä. Kihniössä varhaiskasvatuspalveluja järjestävät tahot kertovat suunnitelman alkuosassa omasta toiminnastaan. Varhaiskasvatus päivähoidossa, varhaiskasvatuksen toteuttaminen ja vanhempien osallisuus päivähoidossa kohdissa kuvataan tavoitteita, arvoja ja toimintaperiaatteita, joiden mukaisesti kaikki päivähoitomuodot Kihniössä toimivat. Varhaiskasvatussuunnitelmaa päivitetään tarpeen mukaan.

Kihniön kunnan päivähoidon varhaiskasvatussuunnitelman voit ladata tästä (pdf-751kt).

Jokaiselle lapselle tehdään päivähoidon alkaessa vanhempien kanssa yhteistyössä lapsen oma varhaiskasvatussuunnitelma. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma toimii päivähoidon arjen työvälineenä tuoden hoitajan tietoisuuteen lapsen yksilölliset tarpeet ja perheen toiveet. Perheen kanssa käydään kasvatuskeskustelu kerran vuodessa lapsen ikäkausikaavakkeita täydentäen.

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman voit ladata tästä (pdf-59kt).