Perhepäivähoito

Kaksi perhepäivähoitajaa hoitaa lapsia omassa kodissaan Linnankylässä. Perhepäivähoitajalla voi olla hoidossa samanaikaisesti  enintään neljä alle kouluikäistä lasta ja yksi esikoululainen.

Perhepäivähoitajat hoitavat lapsia noin klo 7-16.30 välisenä aikana. Vuorohoitoa tarvitsevat lapset sijoitetaan pääsääntöisesti Nalletupaan. Perhepäivähoitajan vapaapäivien ajaksi sovitaan lapselle tarvittaessa varahoitopaikka ryhmäperhepäiväkodista. Perhe voi saada hyvityksen hoitomaksuun, jos he järjestävät varahoidon itse perhepäivähoitajan vapaapäivien ajaksi.


Perhepäivähoidossa leikitään, liikutaan, tehdään taidetta, tutkitaan, retkeillään, vietetään juhlia ja eletään yhdessä arkea sekä koetaan elämyksiä. Toiminnassa hyödynnetään luontoa ja eri vuodenaikoja. Lapset ovat mukana toiminnan suunnittelussa, mutta myös lasten vanhempien palaute ja ideat ovat tervetulleita.

Perhepäivähoitajat suunnittelevat myös yhteistä toimintaa ryhmilleen. He käyvät muun muassa lapsiryhmiensä kanssa joka kuukauden viimeinen keskiviikko satutunnilla kirjastossa klo 9.30-10 ja liikuntasalilla klo 10-11. Perhepäivähoitolapset ja hoitajat osallistuvat koko päivähoidon yhteisiin tapahtumiin ja retkille. Heille järjestetään aina tarvittaessa kyyditys pikkubussilla.

Perhepäivähoidon vahvuudet:

  • tuttu ja turvallinen aikuinen
  • kiireettömyys
  • joustavuus
  • pieni lapsiryhmä
  • turvallinen ja kodikas leikkiympäristö.