Lasten kotihoito

Alle kouluikäisten lasten vanhemmilla on mahdollisuus valita kunnallisen päivähoitopaikan vaihtoehtona lasten kotihoidon tuki.

Tuen edellytyksenä on, että perheessä on alle 3-vuotias lapsi, joka ei ole kunnan järjestämässä päivähoidossa. Kotihoidon tukea maksetaan myös perheen muista alle kouluikäisistä lapsista, jotka hoidetaan samalla tavalla. Tuki voidaan myöntää vanhempainrahan päätyttyä. Sitä maksetaan, kunnes nuorin lapsi täyttää 3 vuotta tai siirtyy kunnan järjestämään päivähoitoon tai perhe valitsee yksityisen hoidon tuen.

Tuki on lakisääteinen, sen maksatuksesta huolehtii KELA.

Lisätietoja kotihoidon tuesta saat Kelan internet-sivuilta tai Kihniön kunnan perhepäivähoidon ohjaajalta puh. (03) 444 1231 tai 044 754 1231.