Päivähoito

Perhepäivähoidon ohjaaja
Marita Kompsi
Puh. (03) 444 1231 tai 044 754 1231
marita.kompsi(at)kihnio.fi
Osoite: Kihniöntie 48, 39820 KIHNIÖ

Toimisto on päiväkodin yhteydessä

Kihniön kunnan päivähoidon tavoitteena on perheiden tarpeisiin vastaavan palvelun tarjoaminen lapsiperheille. Päivähoidossa huolehditaan lapsen hyvinvoinnista ja tasapainoisesta kehittymisestä kiinteässä vuorovaikutussuhteessa lapsen vanhempien kanssa. Vanhempien kanssa toimitaan kasvatuskumppanuuden hengessä, vanhempien asiantuntemusta kunnioittaen. Päivähoitoa ohjaavat arvot ovat turvallisuus, tasa-arvo ja aito välittäminen. Lapselle pyritään antamaan mahdollisimman paljon kiireetöntä aikaa, kuuntelemaan lasta ja pitämään sylissä. Lapselle tarjotaan hänen kehitystään tukevaa toimintaa, kokemuksia ja elämyksiä. Toiminta on lapsilähtöistä, lapset ovat mukana hoitopaikan toiminnan suunnittelussa.  

Kunnassa toimii kolme ryhmäperhepäiväkotia; Nalletupa, Muksula ja Vekkuli. Nalletupa on avoinna tarpeen mukaan myös iltaisin ja viikonloppuisin, Muksula ja Vekkuli toimivat normaalein ajoin. Kaksi perhepäivähoitajaa hoitaa lapsia omassa kodissaan Linnankylässä. Ryhmäperhepäiväkodit toimivat tarvittaessa perhepäivähoitolasten varahoitopaikkoina hoitajan ollessa vapaalla. Hoitopaikkoja luodaan tarpeen mukaan lisää, koska kaikki päivähoitoa tarvitsevat alle kouluikäiset lapset saavat hoitopaikan aina, kun on päivähoidon tarvetta.
 
Lapset, nuoret ja perheet (THL)

Varhaiskasvatuksen opasvihkonen (THL, pdf)