Kirjaston palvelumaksut

KIRJASTOKORTTI
Kirjastokortin saa ilmoittamalla henkilötietonsa ja esittämällä
henkilöllisyystodistuksensa. Alle 15-vuotias tarvitsee holhoojan kirjallisen suostumuksen.

Pikikortti

Kortti on henkilökohtainen ja se on esitettävä aina lainatessa.

Kortin haltija on vastuussa sillä lainatusta materiaalista.
Osoitteen ja nimenmuutokset on ilmoitettava kirjastoon,
samoin kortin katoaminen.
Ensimmäinen kortti on ilmainen. Uusi kortti maksaa 2 €


LAINAUSOIKEUS
Kirjasto on avoinna kaikille. Lainausoikeus säilyy noudattamalla lainausaikoja.
Lainausaikojen ylityksestä peritään myöhästymismaksu. 20 euron
maksamattomista maksuista seuraa lainauskielto. Lainausoikeus palautuu
maksamalla korvaukset ja palauttamalla lainat.


LAINA-AJAT, UUSINTA, VARAUS
28 vrk kirjat, lehdet, kielikurssit, äänikirjat
CD-levyt, C-kasetit
14 vrk CD-rom, videot, DVD:t

Lainat voi uusia puhelimitse Puh. (03) 444 1246. Lainassa olevaa aineistoa voi varata.
Varausmaksu omasta ja Parkanon kirjaston aineistosta on 1 euro. Muualta Pirkanmaalta varausmaksu on 2 €/laina. Aineiston saapumisesta ilmoitetaan asiakkaalle tekstiviestillä, sähköpostilla tai puhelimitse.
Internetin kautta voi uusia lainoja ja tehdä varauksia. Tarvittavan salasanan saa
kirjastosta.


MAKSUT
Kirjastolain mukaan kirjaston omien kokoelmien käyttö kirjastossa on maksutonta.
Erityispalveluista peritään voimassa oleva maksu. Eräpäivän jälkeen palautetusta
materiaalista peritään myöhästymismaksu.

Rikkoutuneesta tai kadonneesta aineistosta tulee suorittaa voimassa oleva
korvaushinta tai toimittaa uusi kappale tilalle (ei koske videoita). Kirjasto
vähentää videon korvaushinnasta tekijänoikeusmaksun. Kirjasto ei vastaa
laitteiden mahdollisesta rikkoutumisesta kirjaston tallenteita käytettäessä.


MYÖHÄSTYMISKORVAUKSET JA MUUT MAKSUT

 • kirjat, lehdet ja äänitteet
 0,15 €/vrk
max. 5,00 €
 • videot, cd-rom, DVD
(0,15 €/vrk)
max. 5,00 €
 • myöhästymiskorvausta ei peritä lasten- ja nuortenosaston aineistosta
 
 • aineiston varausmaksu omasta tai Parkanon aineistosta
  Varausmaksua ei peritä lasten- ja nuortenosaston aineistosta
1,00 €
 • seutuvarausmaksu muualta Pirkanmaalta
2,00 €
 • uusi kirjastokortti

2,00 €

 

 • kaukolainatilausmaksu, minkä lisäksi peritään mahdollinen
  lähettäjäkirjaston maksu
4,00 €
 • huomautusmaksu
1,00 €/ huomautuskirje
 • laskutuslisä
5,00 €
 • valokopio A4, printti
0,25 €

Kihniössä tapahtuu