Omaishoidon tuki

Omaiset hoitavat usein vanhusta tai vaikeavammaista lasta, jolloin kunta voi maksaa hoitajalle omaishoidon tukea. Lisäksi kunta voi järjestää hoidon tukemiseksi erilaisia sosiaali- ja terveyspalveluja.
 

Omaishoidon tuen saaminen edellyttää, että kunta ja hoitaja tekevät hoidosta sopimuksen, johon liittyy hoito- ja palvelusuunnitelma. Hoitajana voi toimia muukin henkilö kuin hoidettavan omainen.

Kunnan myöntämää omaishoidon tukea voi hakea henkilö, jonka hoidettavalle on myönnetty KELA:n korotettu hoitotuki, jota haetaan KELA:lta lomakkeella Eläkkeensaajien hoitotuki/vammaistukihakemus (EV 256) ja lisäksi pitää olla lääkärin laatima C-lausunto hoidettavan terveydentilasta.


Kunnan myöntämän omaishoidon tukihakeumukset käsitellään
Lääkinnällisen kuntoutuksen kuntoutustyöryhmässä.

 

Omaishoidon tukihakemusasiassa ota yhteys:
Sosiaaliohjaaja Kati Yli-Kärkelä
Kihniön kunta
Kihniöntie 46
39820 KIHNIÖ
Puh. 03 444 1230 tai 044 786 5219