Kotihoito

Kotihoito käsittää kotisairaanhoidon, kotipalvelun ja sen tukipalvelut.

Kotihoidon palveluvastaava
Leila Pusa
Kivinevantie 11-13
39820 KIHNIÖ
Puh. 044 754 1407
Ma - to klo 8.00-15.00, pe klo 8.00-13.00

Kotona annettavia palveluja järjestetään pääasiassa vanhuksille, vammaisille ja pitkäaikaissairaille. Palveluja saa joka päivä klo 07.00 - 21.00. Ilta- ja viikonloppuhoitoa saa erityistä huolenpitoa tarvitseva henkilö harkinnan mukaan.
Jatkuvaa apua saavan asiakkaan kanssa laaditaan hoito- ja palvelusuunnitelma, jossa sovitaan mm. avun määrä ja muut tukipalvelut. Suunnitelmaan perustuen tehdään palvelupäätös.
Maksun suuruuteen vaikuttavat sekä annettavan avun viikottaiset käyntikerrat että palvelun saajan ja hänen puolisonsa tulot.

Kotihoidon henkilökunta:

  • 2 sairaanhoitajaa
  • perushoitajat/ lähihoitajat
  • kodinhoitajat
  • hoitoapulaiset

TUKIPALVELUT

Kotona asuvat vanhukset ja sairaaat voivat saada tuekseen seuraavia palveluita:

  • ateriapalvelu
  • kylvetyspalvelu
  • kauppa- ja asiointipalvelu
  • turvapuhelinpalvelu

Ateriapalvelu:
Ateriapalvelua saa kotiin kuljetettuna päivittäin
Ateria sisältää pääruuan, salaatin ja jälkiruuan. Erikoisruokavaliot huomioidaan.
Ateriapalvelun hinta on kotiin kuljetettuna 7,90 € / ateria.
Päivittäisen  kotiin kuljetetun aterian kuukausihinta on 235,00 € / kk.


Kylvetyspalvelu:
Asiakkaalla on mahdollisuus kylvetyspalveluun joko kotonaan tai Iltaruskon tiloissa.
Kylvetyspalvelun hinta on 7,70 € / kerta.

Kauppa- ja asiointipalvelu:
Kauppaan toimitetun listan mukaan viedään tavarat asiakkaan kotiin.
Apteekista voidaan toimittaa asiakkaan tarvitsemat lääkkeet.
Kauppa- ja asiointipalvelun hinta on 6,70 € / kerta.


Hygieniamaksu:
Iltakodilla ja Iltaruskossa on käytössä hygieniamaksu, joka sisältää asiakkaalle wc-paperit, käsipaperit, ihonpesuaineet, shampoot, hoitoaineet, perusrasvat, talkit, kammat, hammasharjat ja tahnat.
Hygieniamaksun hinta on 12,40 € / kuukausi.

Turvapuhelinpalvelu:
Turvapuhelin on tarkoitettu kotona asumisen turvaksi. Turvapuhelimia voi tiedustella kotihoidon vastaavalta sairaanhoitajalta.
Turvapuhelimen vuokran ja hälytyskäynnit maksaa asiakas itse.
Turvapuhelinpalvelun järjestää yksityinen palveluntuottaja.

Siivouspalvelu:

Siivouspalveluita voi tiedustella yksityisiltä palveluntuottajilta.

Rantaniitun Hoivapalvelut Oy, puh. 0400 453 918 / Koivula Helene


Pyykkipalvelu:

Pyykkipalvelu on yksityistetty ja tarkempia tietoja saa kotihoidosta.