Vanhus- ja kotihoitopalvelut

Kotihoidon palveluvastaava
Leila Pusa
Kivinevantie 11-13
39820 KIHNIÖ
Puh. 044 754 1407
Ma-to klo 8-15, pe klo 8-13

Iltarusko, hoitajat puh. 044 754 1498 klo 7-21.30


Iltakodin palveluvastaava Kirsti Saarnio

Kivinevantie 11 - 13

39820 KIHNIÖ

Puh. 044 754 1424

ma - pe klo 8 - 14
Iltakoti, hoitajat puh. 044 754 1421  klo 7-21.30

 

Kotihoidon tavoitteena on auttaa vanhuksia, vammaisia ja pitkäaikaissairaita asiakkaita selviytymään kotona mahdollisimman pitkään asiakkaan itsemääräämisoikeutta ja yksilöllisyyttä kunnioittaen.
Tarkoituksena on edistää ja ylläpitää kotona asuvien terveyttä, toimintakykyä ja hyvinvointia.

Kihniön kotihoito tarkoittaa asiakkaan kotona annettavaa terveyden- ja sairaanhoitoa. Apua annetaan henkilökohtaiseen hoivaan ja huolenpitoon sekä muuhun tavanomaiseen ja totunnaiseen elämään kuuluviin tehtäviin ja toimintoihin.

Kotihoitoa annetaan alentuneen toimintakyvyn, perhetilanteen, sairauden, vamman tai muun vastaavanlaisen syyn perusteella.

Kotihoito tarjoaa henkilökohtaista huolenpitoa ja tukemista. Kotihoidon tukipalveluja ovat mm. ateria-, 
kylvetys-, asiointi-,  sekä kauppapalvelu.
Turvapuhelinpalvelun järjestää yksityinen palveluntuottaja.
Siivouspalveluita tarjoavat yksityiset palveluntuottajat.
Pyykkipalvelua tarjoaa yksityinen palveluntuottaja.

Kotihoito voi olla tilapäistä tai jatkuvaa. Tilapäinen kotihoito kestää alle kuukauden verran tai sitä annetaan 2 x kuukaudessa tai harvemmin.

Palvelutarpeen arviointi

Sairaanhoitaja, lähihoitaja tai kodinhoitaja arvioi yhteistyössä hoidettavan ja omaisten kanssa hoidon ja palvelun tarpeen sekä suunnittelee palvelut ja laatii hoito- ja palvelusuunnitelman.

 

Ikäihmisten päivätoiminta on tiistaisin ja perjantaisin  klo 9 - 16  Kihniön terveystalolla, Kihniöntie 71,
puh. 044 754 1475.
Tiistaina mahdollisuus saunomiseen sekä jalka- ja kasvohoitoihin. Tiloissa on mahdollisuus myös pestä pyykit.

Päivää vietetään virikkeellisen toiminnan merkeissä kotihoidon työntekijöiden johdolla.
Päivätoiminta maksaa 16,- €/ päivä.