Lastenneuvola


LASTENNEUVOLA

Kivinevantie 11 - 13
39820 KIHNIÖ
puh. 044 754 1412

Terveydenhoitaja Anna-Leena Pystykoski

Puhelinaika ma - to klo 8.30 - 9 ja 12.30 - 13


Lastenneuvolapalvelut on tarkoitettu alle kouluikäisille lapsille ja heidän perheilleen.
Lastenneuvolassa seurataan lapsen kasvua ja kehitystä sekä tuetaan perheiden jaksamista, vanhemmuutta ja lasten kasvatusta. Käynnit toteutetaan perheen yksilöllisen tarpeen mukaan.

Perheillä on mahdollisuus saada lapselleen psykologin, puheterapeutin, toimintaterapeutin ja fysioterapeutin palveluja.

Lastenneuvolatoiminnan tavoitteena on lapsen ja hänen perheensä paras mahdollinen terveys.


Ohessa suunnitelma yksilökohtaisista tapaamisista terveydenhoitajan ja lääkärin vastaanotolla.

Ikä                                            Terveydenhoitaja     Lääkäri

1-2 kotikäyntiä vastasyntyneen kotiin x  
4 vko x  
6 vko x x
2 kk x  
3 kk x  
4 kk (laaja) x x
5 kk x  
6 kk x  
8 kk x x
10 kk x  
1 v x  
1 v 3 kk x  
1 v 6 kk /laaja) x x
1 v 9 kk x  
2 v x  
3 v x  
4 v (laaja) x x
5 v x  
6 v x  


Laajat terveystarkastukset tarkoittavat koko perheen terveyden ja hyvinvoinnin huomioimista
Rokotukset annetaan sosiaali- ja terveysministeriön antamien ohjeiden mukaisesti (Kansallinen rokotusohjelma)