Reuma

Reumahoitaja
Neuvola
Kihniöntie 71
39820 KIHNIÖ

Ajanvaraus puh. 044 7541 412

Reumahoitajan tehtäviin kuuluu

  • sairauden aktiviteetin ja välittömien hoitotarpeiden arviointi
  • sairauden etenemisen tarkkailu
  • lääkityksen tehon ja sivuvaikutusten valvonta
  • huolehtiminen sairauden kulkua ja lääkityksen turvallisuutta mittaavien laboratoriokokeiden määräämisestä ja tulkitsemisesta
  • hoidon toteutumisen ja tarvittavien seurantatoimien varmistaminen
  • potilaan ja hänen omaistensa ja muiden hoitoon osallistuvien ohjaus ja neuvonta
  • toimia potilaan yhteyshenkilönä perusterveydenhuollossa
  • ohjata potilasta oikeaan aikaan tapaamaan lääkäriä, sosiaalityöntekijää, fysioterapeuttia tai muita osaltaan hoidosta huolehtivia.

Lisätietoja Reumaliiton sivuilta