Erikoissairaanhoito

Jos vastaanotolla lääkäri arvioi, että potilaan hoitoa ei voida toteuttaa perusterveydenhuollossa, tekee lääkäri lähetteen erikoissairaanhoitoon.