Loma-asunnon muuttaminen vakituiseksi asunnoksi

Vapaa-ajan asunnon voi muuttaa myös ympärivuotiseen asumiskäyttöön. Käyttötarkoituksen muutoslupapaereita ja ohjeita saa kunnan teknisestä toimistosta. Käyttötarkoituksen muutos tuo myös kunnalle velvoitteita kuten yksityistieavustukset, vanhuksille kodinhoitopalveluja ja koulukuljetuksia sekä mahdollisia vaatimuksia vesihuollosta ja viemäröinnistä.

Käyttötarkoituksen muutoksen edellytyksiä:
  • tontin pinta-alavaatimus vähintään 2000 m2
  • hyvät tieyhteydet
  • psysvää asutusta läheisyydessä
  • tukee kyläyhteisöä
  • hyvälaatuinen riittävä talousvesi
  • jätevesien johtaminen, imeytyskentätä ja wc-vesille umpikaivo tai pienpuhdistamo
  • ei aiheuta kunnalle yhdyskuntateknisiä kustannuksia
  • rakentamismääräyksien mukaiset vaatimukset

Kihniössä tapahtuu