Viranhaltijapäätökset


Viranhaltijapäätökset

Kihniön kunta julkaisee tällä sivulla viranhaltijoidensa tekemiä viranhaltijapäätöksiä.

VUOSI 2018

Kunnanjohtajan päätökset:

 

Päätös 29.05.2018: Tietoturva- ja tietosuojatyöryhmän asettaminen ja nimeäminen

 

 

Talous- ja hallintojohtajan päätökset:

 

Päätös 19.04.2018: WIFI-verkon uusiminen

 

Päätös 31.05.2018: Palvelinten ylläpitosopimuksen muutos

 

Päätös 20.06.2018: Määräaikaisen hankekoordinaattorin / viestintäsuunnittelijan valinta

 

 

Sivistysjohtajan päätökset:

 

Päätös 12.01.2018: Englannin lehtorin sijainen

 

Päätös 09.05.2018: Käsityön ja musiikin tuntiopettaja

 

Päätös 09.05.2018: Biologian ja maantiedon lehtorin sijainen

 

Päätös 09.05.2018: Esiopetuksen resurssiopettaja

 

 

Teknisenjohtajan päätökset:

 

Päätös 02.08.2018: Vuokrapirtin as. 5 neliövuokran tarkistaminen

 

 

Muiden viranhaltijoiden päätöksiä: