Kihniön kunnan asiakirjoja


Sidonnaisuus

Kuntalain (410/2015) 84 §:n mukaan tiettyjen kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on ilmoitettava 1.6.2017 alkaen sidonnaisuuksistaan tarkastuslautakunnalle, joka saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Sidonnaisuusilmoitukset muodostavat henkilörekisterin, johon sovelletaan henkilötietolakia (523/1999).

Tarkastuslautakunta on hyväksynyt kokouksessaan 15.08.2017 alla olevat, sille toimitetut sidonnaisuusilmoitukset ja päättänyt niiden julkistamisesta kunnan nettisivuilla.

Sidonnaisuusilmoitukset

Kunnan viranhaltijoiden sidonnaisuusilmoitukset

 

Kihniön kunnan muita asiakirjoja

Kunnan tilinpäätös vuodelta 2016

 

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus ja Tilintarkastuskertomus vuodelta 2016