Kihniön kunnan asiakirjoja


Sidonnaisuus

Kuntalain (410/2015) 84 §:n mukaan tiettyjen kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on ilmoitettava 1.6.2017 alkaen sidonnaisuuksistaan tarkastuslautakunnalle, joka saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Sidonnaisuusilmoitukset muodostavat henkilörekisterin, johon sovelletaan henkilötietolakia (523/1999).

HUOM! Sidonnaisuusilmoitukset tulee palauttaa täytettynä ja allekirjoitettuna Kihniön kunnantalolle, talous- ja hallintojohtaja Kristiina Mäkelälle osoitettuna elokuun 10. päivään mennessä.

Sidonnaisuusilmoitus (tulosta ja täytä).

 

Ohjeet sidonnaisuusilmoituksen täyttöön

 

 

 

Kihniön kunnan muita asiakirjoja

Kunnan tilinpäätös vuodelta 2016

 

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus ja Tilintarkastuskertomus vuodelta 2016