Hallituksen esitykset SOTE:a ja maakuntia koskien


Kihniön kunta on saanut lausuntopyynnön, jonka saatesanoissa sanottiin mm. seuraavaa:

"Sosiaali- ja terveysministeriö sekä valtiovarainministeriö pyytävät jakelussa mainituilta tahoilta lausunnot luonnoksesta hallituksen esitykseksi maakuntauudistukseksi sekä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisuudistukseksi sekä niihin liittyviksi laeiksi. Myös muut kuin jakelussa mainitut tahot voivat antaa asiassa lausuntonsa.

Lausuntopyynnön kohteena olevalla hallituksen esityksellä on tarkoitus muun muassa perustaa uudet maakunnat sekä säätää maakuntien hallinnosta ja taloudesta, siirtää järjestämisvastuu sosiaali- ja terveyspalveluista kunnilta maakunnille, säätää maakuntien saamasta rahoituksesta, rahoituksen keräämisen veroperusteista, uudistuksen voimaanpanosta, henkilöstön asemasta sekä omaisuusjärjestelyistä. Lisäksi tarkoitus on kuntiin jäljelle jäävien peruspalvelujen osalta säätää uusi kuntien peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmä. Muiden kuin sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävien siirrosta maakunnille sekä rahoituksesta valmistellaan erillinen hallituksen esitys."


Lausuntopyynnön mukana tuli lukuisa joukko erilaisia liitteitä, joista tähän on laitettu luettavaksi seuraavat:

  - Tiivistelmä hallituksen esitysluonnoksesta

  - Hallituksen esitysluonnoksen diaesitys

  - Hallituksen esitysluonnos - Lakiehdotukset


Ilmoitus lisätty 2016.09.30

Kihniössä tapahtuu